Premier Pakistan ontslagen

ISLAMABAD, 19 APRIL. De Pakistaanse president Ghulam Ishaq Khan heeft gisteren premier Nawaz Sharif en zijn kabinet ontslagen en het parlement ontbonden. Op 14 juli gaan de Pakistanen naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen.

Volgens president Ishaq Khan heeft Nawaz Sharif, die sinds november 1990 premier was, zich schuldig gemaakt aan corruptie en autoritair optreden. De verhouding tussen president en premier was de afgelopen maanden steeds slechter geworden. Ishaq Khan maakte tot ergernis van Nawaz Sharif veelvuldig gebruik van zijn constitionele recht op het nemen van cruciale beslissingen. Zo negeerde hij in januari Sharifs voordracht voor een nieuwe opperhevelhebber van het leger, om zijn eigen vertrouweling Abdul Waheed naar voren te schuiven.

Nawaz Sharif stelde daarom voor de grondwet te wijzigen en de premier voortaan meer beslissingsbevoegdheid te geven, wat stuitte op een veto van Ishaq Khan. Zaterdag hield de premier nog een rede voor de televisie waarin hij zei dat het presidentiële paleis een komplot tegen hem beraamde. Khan noemde die uitspraken gisteren “subversief” en ontsloeg de regering. Kort voor de aankondiging had de president het leger opdracht gegeven in Islamabad strategische posities in te nemen.

In 1990 ontsloeg Ishaq Khan de toenmalige premier Benazir Bhutto, op grond van soortegelijke beschuldigingen van corruptie en machtsmisbruik. Bhutto verloor daarna de verkiezingen en voerde sindsdien de oppositie tegen Nawaz Sharif aan. Gisteren had Bhutto een opmerkelijk onderhoud met de president, die een van haar naaste medewerkers heeft opgenomen in een overgangsregering. (AP, Reuter)