Nederlandse obligaties hervatten stijgende trend

ROTTERDAM, 19 APRIL. De Nederlandse obligatiemarkt was in de maand maart per saldo nagenoeg ongewijzigd gebleven en had begin april een kleine correctie ondergaan. Nadat de 10-jaars rente maanden lang was gedaald, steeg de lange rente van de bodem van 6,4 procent naar 6,7 procent. De stijging hield verband met enigszins afnemende interesse uit het buitenland en winstnemingen. Vanwege afnemende spanningen in het EMS nam de interesse voor onder andere Denemarken en Frankrijk wat toe.

Vorige week begonnen de koersen in Nederland echter weer te stijgen. Deze stijging kwam na berichten over de Nederlandse inflatie, die over de maand maart iets lager uitkwam. Andere voor de obligatiemarkt positieve berichten waren ontwikkelingen in de CAO van de Oostduitse metaalindustrie en de groei van het aantal banen. Deze groei bereikte het laagste niveau in acht jaar, zodat handelaren verwachten dat, gegeven de naderende recessie, de opwaartse druk op de inflatie vanuit de loononderhandelingen verder kan afnemen. Yieldcurve.

De yieldcurve geeft voor elke looptijd het effectieve rendement weer. De yieldcurve geeft dus het verband aan tussen de looptijd van een lening en de daarbij in de markt geldenderentevergoeding. In het verleden kende de yieldcurve meestal een stijgend verloop: hoe langer beleggers hun geld opzij zetten hoe hoger de rentevergoeding was die zij daarvoor kregen. De laatste jaren kende Nederland een inverse yieldcurve, wat inhoudt dat de korte rente hoger is dan de lange rente. Momenteel kent de yieldcurve voor looptijden vanaf ongeveer drie jaar weer een stijgende verloop, waarbij de laatste weken vooral het verschil tussen de 10-jaars en 30-jaars rente is opgelopen tot een 0,5 procent. De markt gaat overigens uit van een stijgende yieldcurve over het hele looptijdenspectrum later dit jaar dan wel begin volgend jaar. Inflatie.

De toon voor de stemming op de internationale kapitaalmarkten werd ook gezet door gunstige inflatiecijfers. In de Verenigde Staten liet de index voor consumentenprijzen over de maand maart een lager dan verwachte stijging zien van 0,1 procent. Bovendien werden afgelopen dinsdag tegenvallende detailhandelsverkopen bekend gemaakt. Er wordt dan ook al gespeculeerd op een economisch ruggesteuntje van de Fed-voorzitter Greenspan in de vorm van een renteverlaging. De Amerikaanse 30-jaars rente daalde vorige week met 12 basispunten tot een niveau van 6,75 procent, waardoor het "all time low' van 6,65 procent binnen bereik komt.

Ook in het Verenigd Koninkrijk werden inflatiecijfers bekend gemaakt. Deze waren conform verwachting en konden de richting van de rentemarkten dan ook niet veranderen. De Britse lange rente liet een stijging zien, voornamelijk als gevolg van meevallende produktiecijfers. Renteverlaging. In Frankrijk wezen inflatiecijfers eveneens in de goede richting. Het belangrijkste item op de Franse markt was echter de verlaging van de beleningsrente van 12 naar 10 procent. De renteverlaging maakt de renteverhoging in januari ongedaan. De Franse franc kwam destijds, vooruitlopend op de verkiezingen, binnen het EMS onder hevige druk te staan. De spanningen op de valutamarkt zijn ondertussen echter significant verminderd. Symptomatisch hiervoor is het Frans-Duitse geldmarktrente-écart, dat in 3 maanden met drie procentpunten daalde tot een niveau van ongeveer één procent. De verlaging van het officiële tarief was dan ook verwacht en had als zodanig weinig invloed op de marktrentes. Wel wordt de renteverlaging beschouwd als een signaal voor verdere monetaire verruimingen, wat door de renteverlaging van vanochtend werd bevestigd. Japan. De Japanse obligatiemarkt kan terugblikken op een hektische week. Het volatiele koersverloop werd genitieerd door de bekendmaking van een fiscaal stimuleringspakket ter grootte van 117 miljard dollar. Naast bezorgdheid over de financiering van dit bedrag speelde de reactie van de Nikkei index de obligatiemarkt parten. Een aantrekkende aandelen-index verkleint de kans dat de Japanse centrale bank de officiële tarieven verlaagt. De koersen werden vorige week echter geholpen door de stijgende yen. Vooruitlopend op het G7 overleg van afgelopen weekeinde steeg de koers van de Japanse munt tot recordhoogte ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Verwacht werd dat, teneinde het Japanse overschot op de betalingsbalans te reduceren, de politieke leiders zich zouden uitspreken voor een appreciatie van de yen.

Bron: Institute for Research and Investment Services, Joint Venture Rabobank/Robeco.