GAK: prikkel tegen WAO-stijging weg

DEN HAAG, 19 APRIL. De cao-afspraken over het dichten van het WAO-gat nemen de financiële prikkel weg om iets aan de arbeidsongeschiktheid te doen. Dit schrijven onderzoekers van het Gemeenschappelijk Administratiekantoor (GAK) in een intern rapport. Het rapport heeft binnen het GAK tot grote consternatie geleid.

GAK-voorzitter H. Peperkamp, bestuurslid van de Industriebond FNV, is uiterst verbolgen over het rapport. “Het GAK is een uitvoeringsorgaan en dient zich van politieke uitspraken te onthouden. Een dergelijk rapport heeft een belangrijke impact. Wij willen opheldering in het bestuur”, aldus Peperkamp.

Het GAK is momenteel met acht particuliere verzekeraars in gesprek om samen aanvullende WAO-verzekeringen op de markt te brengen. Ook daarom noemt Peperkamp de bevindingen van de studiedienst van het GAK “opmerkelijk”.

Volgens het rapport moeten bedrijven en werknemers zelf financiële gevolgen dragen als het ziekteverzuim en het aantal arbeidsongeschikten teveel oploopt. De weg die vakbonden en bedrijven thans inslaan om die financiële prikkels via herverzekering te ontlopen, past volgens het GAK-rapport in een somber economisch scenario van het Centraal Planbureau waarbij rond het jaar 2005 een drastische verlaging van de uitkeringen onvermijdelijk is.

Voorzitter Blankert van het Nederlandse Christelijk Werkgeversverbond reageerde vanmorgen net als Peperkamp kritisch. “Het is curieus dat uitgerekend bij het GAK hier nu een discussie over ontstaat. Maar de situatie is niet zo dramatisch. Een groot deel van de bedrijven loopt ook een eigen risico en heeft dus belang bij terugdringing van de arbeidsongeschiktheid. Het doemscenario waarover die notitie spreekt, is niet de werkelijkheid, zo is het in de CAO's ook niet afgesproken”.