Eurotunnel behoeft nog 2,3 mld gulden

De opening van de Kanaaltunnel tussen Groot-Brittannië en Frankrijk zal naar alle waarschijnlijkheid naar volgend jaar worden verschoven.

Hierdoor heeft Eurotunnel, de onderneming die de Kanaaltunnel beheert, een bedrag van 850 miljoen pond (ruim 2,3 miljard gulden) extra nodig, aldus bestuursvoorzitter Sir Alistair Morton.

Wanneer de onderzeese tunnel opengaat, durfde Morton niet te voorspellen. Hij zei afhankelijk te zijn van Tranch Manche Link, (TML) de groep van vijf Britse en vijf Franse bouwbedrijven waarmee Eurotunnel al geruime tijd overhoop ligt over de uit de hand gelopen bouwkosten. De opening die oorspronkelijk voor volgende maand op het programma stond, maar inmiddels werd uitgesteld tot december van dit jaar, zal nu in februari 1994 plaatsvinden. Dan kunnen de eerste vrachttransporten door de tunnel. Het reizigersvervoer zal pas in april 1994 van start gaan.

Door het uitstel van de opening heeft Eurotunnel de inkomsten uit het gebruik van de railverbinding over 1994 moeten herzien van 504 miljoen pond tot 260 miljoen pond. De inkomsten voor 1995, die op 662,5 miljoen pond zijn geraamd, zijn niet aangepast.

Het totale bedrag dat gemoeid is met de aanleg van de Kanaaltunnel is in de loop der jaren opgelopen van 4,87 miljard pond bij het begin tot 7,49 miljard pond nu (tegen het huidige prijsniveau). Eurotunnel verwacht dat wanneer de verbinding in februari in gebruik kan worden genomen dit bedrag zal zijn gegroeid tot 8,5 miljard pond (23,5 miljard gulden).

Eurotunnel zal deze zomer gesprekken voeren met de Britse en Franse autoriteiten over extra gemaakte kosten en mogelijke inkomstenderving als gevolg van regeringsbesluiten. In het verleden heeft Eurotunnel voor extra kosten de regeringen verantwoordelijk gehouden in verband met extra veiligheidsmaatregelen die tijdens de bouw moesten worden ingepast. Ook de later dan voorgenomen afschaffing van het belastingvrij winkelen op veerboten zou Eurotunnel een verlies aan inkomsten opleveren. Ook is Eurotunnel van plan compensatie te eisen van British Rail voor het uitstel van de aanleg van een snelle-treinverbinding naar Londen.