Defensieplan slecht voor Harderwijk

DEN HAAG, 19 APRIL. De plannen van Defensie om de krijgsmacht fors in te krimpen kosten Harderwijk 4,6 procent van zijn werkgelegenheid.

Dat blijkt uit een onderzoek van de Katholieke Universiteit Nijmegen in opdracht van de gemeente. Volgens de Prioriteitennota van minister Ter Beek gaan tussen 1995 en 1997 alle vier kazernes in Harderwijk dicht. Ook in de buurt van deze stad sluiten nog een aantal kazernes of is dat in onderzoek. De sluiting van de vier kazernes betekent voor het Harderwijks bedrijfsleven een inkomstenverlies van twaalf miljoen gulden per jaar, aldus het onderzoek van de KU NIjmegen. Bij toeleveringsbedrijven dreigt een verlies van veertig à vijftig banen, 0,3 procent van de totale werkgelegenheid. Het vertrek van 1.425 dienstplichtigen komt neer op een omzetderving van 3,3 miljoen gulden per jaar.