CDA wil deel milieubeleid aan boeren overlaten

DEN HAAG, 19 APRIL. Het CDA wil in de komende kabinetsperiode de uitvoering van het milieubeleid in de landbouw meer in handen geven van boeren en boerenorganisaties. Invoering van mineralenboekhoudingen in het boerenbedrijf vormt een van de instrumenten die dat mogelijk moeten maken. Een mineralenboekhouding brengt het overschot aan fosfaat en stikstof op een boerenbedrijf aan het licht.

Dat is de uitkomst van een geheime ontmoeting, enkele weken geleden op het Catshuis, van onder anderen premier Lubbers, minister Bukman, partijvoorzitter Van Velzen van het CDA, de fractieleden Van Noord en Esselink, directeur Wijffels van de Rabobank en voorzitter Latijnhouwers van de Noordbrabantse Boerenbond. De bijeenkomst was georganiseerd op verzoek van minister Bukman van Landbouw. Aanleiding vormden onder meer wrijvingen tussen het CDA en de boerenachterban over het mestbeleid en de voorbereiding van het verkiezingsprogramma.

De partij is er nog niet uit wat in de toekomst de rol van de overheid in het milieubeleid moet zijn. Hoewel meer verantwoordelijkheid voor de boer past in de CDA-ideologie van de "verantwoordelijke samenleving', gaan in de partij toch ook stemmen op om de overheid een stevige taak in het milieubeleid in de landbouw te laten houden. Dit als uitvloeisel van het christen-democratisch streven naar een goed "rentmeesterschap over de aarde'. De discussie daarover is in volle gang sinds het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA onder leiding van zijn directeur Van Gennip aan een project over landbouw en milieu is begonnen. Veel van de deelnemers aan het overleg op het Catshuis doen ook mee aan het project.

Twee weken geleden, een week na het gesprek op het Catshuis, kwamen de ministers Alders (milieu) en Bukman met een gezamenlijke concept-notitie over het mestbeleid. In deze notitie is sprake van een verplichte beperking in 1995 van de hoeveelheden fosfaat en stikstof in de mest, evenals van de uitstoot van ammoniak. Om de lagere normen te bereiken, kunnen boeren fosfaatarm veevoer kopen, schonere stallen aanleggen of minder vee gaan houden. Wie de normen niet haalt, krijgt een heffing opgelegd.

Ook Alders en Bukman zijn voorstander van invoering van een mineralenboekhouding en daarmee van meer eigen verantwoordelijkheid voor de boeren. Volgens de twee bewindslieden is het echter onmogelijk deze al in 1995 “als regulerend instrument in te voeren”. In dat jaar zou het systeem nog niet voor alle sectoren bruikbaar en waterdicht zijn, zodat er dan ook nog niet een systeem van heffingen aan kan worden vastgeknoopt, wat het Landbouwschap en het CDA willen.

Aanvankelijk zouden de ministers en het Landbouwschap vandaag verder onderhandelen over de concept-notitie, maar dat is een week uitgesteld. Volgens het CDA-Kamerlid Van Noord kan de mineralenboekhouding in ieder geval voor de hoeveelheid fosfaat op een boerenbedrijf al wel in 1995 worden ingevoerd, inclusief heffingen. Bukman zei onlangs in een interview in het Agrarisch Dagblad dat “iedereen natuurlijk ook in eigen huis dingen bespreekt”, maar dat hij en Alders “samen de kar trekken”.