Advies: leeftijd pensioen omhoog voor behoud AOW

DEN HAAG, 19 APRIL. De pensioengerechtigde leeftijd moet worden verhoogd om de AOW in de toekomst betaalbaar te houden. Anders dan nu moeten 65-plussers AOW-premie betalen.

Dat schrijft de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in het vandaag verschenen rapport "Ouderen voor ouderen', over de betaalbaarheid van pensioenen, de veroudering van de beroepsbevolking en de gevolgen daarvan voor de zorgsector.

Na 2010 komt de vergrijzing van de bevolking goed op gang; de voorhoede van de na-oorlogse geboortengolf wordt dan 65 jaar. In 2035 telt Nederland 19 miljoen inwoners. Een kwart daarvan is dan ouder dan 65 jaar, tweemaal zoveel als nu.

De WRR verwacht geen drastische verhoging van de AOW-premie, maar het verschil tussen een AOW-uitkering en het gemiddelde loon wordt groter. De premie-opbrengsten moeten wel omhoog. Om dat te bereiken pleit de WRR voor een verhoging van de AOW-leeftijd en het laten betalen door 65-plussers van premie over het boven-minimale gedeelte van hun inkomen. Dat leidt tot een inkomensnivellering onder de ouderen.

De AOW wordt opgebracht door de werkende bevolking. De WRR pleit voor een verhoging van de arbeidsparticipatie van groepen die op dit moment ondervertegenwoordigd zijn: herintredende vrouwen, allochtonen, gedeeltelijk arbeidsongeschikten en ouderen. De raad breekt een lans voor de afschaffing van de Vervroegde Uittreding (VUT).

De oudere beroepsbevolking vraagt om specifieke voorzieningen, zoals meer om-, her- en bijscholing. Oudere werknemers moeten er rekening mee houden dat hun inkomen aan het eind van hun carrière wordt verlaagd. In de zorgsector zullen de kosten door de vergrijzing fors stijgen. Per werkenden stijgen de kosten in de periode tot 2035 met 60 tot 160 procent.