1000 gulden schikking voor vuilnisfraudeurs

Niet bekend

De betrokken medewerkers van de Utrechtse reinigingsdienst hadden tegen onderhandse betalingen extra vuilnis voor de winkeliers afgevoerd. De bedragen die zij daarvoor ontvingen varieerden van tweehonderd tot vierhonderd gulden per maand. Justitie heeft niet alleen een onderzoek verricht bij de vuilnisophalers, maar ook bij de veegploeg en de leidinggevenden. In totaal werken bij deze tak van dienst 250 mensen. Van de ophalers was bijna een kwart bij de omkoping betrokken.

Volgens persofficier P. van der Molen-Maesen is het schikkingsvoorstel gedaan omdat het om een eenvoudige zaak gaat, de betrokkenen hebben bekend en zij voor het eerst voor dit soort praktijken met justitie in aanraking kwamen. Hoewel de winkeliers worden geacht de schikking van duizend gulden gemakkelijker te kunnen betalen dan de vuilnismannen, moeten de laatste toch hetzelfde bedrag betalen, omdat justitie hun aandeel "verwerpelijker" vindt, aldus de officier.

De directie van de gemeentelijke reinigingsdienst wil geen mededelingen doen over eventuele disciplinaire maatregelen. "Het wordt per geval bekeken. De aard van de straf is een interne kwestie", aldus een woordvoerder.