Zojuist verschenen

F.A.C. Kluiters: De Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten 460 blz., Sdu Uitgeverij, ƒ 79,90

Arendo Joustra (samenstelling): Vreemde ogen. Buitenlanders over de Nederlandse identiteit 190 blz., Prometheus, ƒ 29,90

Frits Baltesen e.a.: Ouderleed en kindervreugd. De macht van het kind 140 blz., SUA, ƒ 24,50

Henk Struyker Doudier (bezorging): Filosofische wegwijzer. Correspondentie van F.J.J. Buytendijk met Helmuth Plessner 200 blz., Kerckebosch, ƒ 34,50

Nico Frijda: De psychologie heeft zin 240 blz., Prometheus, ƒ 34,90

F.A.C. Kluiters: De Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten 460 blz., Sdu Uitgeverij, ƒ 79,90

Letterlijk uitputtend encyclopedisch overzicht van alle vijftig geheime diensten die in Nederland hebben bestaan (en volgens de auteur nieuwsgierigen met opzet ontmoedigden door ""de schijn te wekken van een amateuristische wijze van werken'), inclusief lijst met personalia en alle telefoonnummers van niet meer bestaande diensten.

Arendo Joustra (samenstelling): Vreemde ogen. Buitenlanders over de Nederlandse identiteit 190 blz., Prometheus, ƒ 29,90

Tot nadenken stemmende bundeling van essays over Nederland en de Nederlandse volksaard door onder meer Sylvain Ephimenco, Gabriel Garciá Márquez, Derek Phillips, Christian Chartier en Ernest Zahn, waaruit een enigszins verontrustend beeld oprijst van een vastgelopen natie die wentelt in eigenwaan.

Frits Baltesen e.a.: Ouderleed en kindervreugd. De macht van het kind 140 blz., SUA, ƒ 24,50

Verzameling artikelen uit een "zomer-special' van HP/De Tijd over de oprukkende tirannie van kinderen in een samenleving waar hun ouders allang de weg kwijt zijn.

Henk Struyker Doudier (bezorging): Filosofische wegwijzer. Correspondentie van F. J. J. Buytendijk met Helmuth Plessner 200 blz., Kerckebosch, ƒ 34,50

Ter gelegenheid van de honderdste geboortedag (4 september 1992) van de uit Duitsland verdreven en in Groningen werkzame grondlegger der twintigste-eeuwse wijsgerige antropologie stelde Nijmeegse filosoof een keuze samen uit diens correspondentie met wijsgerig georiënteerde bioloog en voorman van de "Utrechtse' fenomenologie.

Nico Frijda: De psychologie heeft zin 240 blz., Prometheus, ƒ 34,90

Bundel artikelen van Amsterdamse emeritus hoogleraar psychologie en auteur van The Emotions (1986) over de verbanden tussen menselijk denken en voelen, jaloezie en macht, alsmede over de prangende vraag of psychologie wel zin heeft.