Winstgroei 11 pct Westland/Utrecht

Bij de Westland/Utrecht Hypotheekbank, onderdeel van de Internationale Nederlanden Groep, heeft zich verleden jaar onder invloed van de voortgaande groei van de kredietportefeuille een duidelijke winststijging voorgedaan. De winst nam met 11 procent toe van 33,2 miljoen tot 36,7 miljoen gulden. Het brutoresultaat verbeterde van 66,4 miljoen tot 72,5 miljoen gulden.

In de stroppenpot werd 20 miljoen gulden gestopt. De kredietverstrekking in de eerste maanden wettigt de verwachting dat de jaarproduktie ten minste gelijk zal zijn. De produktie van nieuwe kredieten verminderde van 1,58 miljard tot 1,54 miljard, maar de kredietportefeuille groeide met 8,5 procent van 8,37 miljard tot 9,09 miljard.