Weekoverzicht

Zal het de Russische president Boris Jeltsin lukken op 25 april het referendum te winnen? De zeven rijke industrielanden, G-7, hebben in elk geval hun duit in het zakje gedaan. Tijdens de bijeenkomst van ministers van buitenlandse zaken en financiën in Tokio is 43,4 miljard dollar aan multilaterale steun aan de economische hervormingen toegezegd. Samen met de bilaterale steun komt het totale hulpbedrag van de G-7 (VS, Japan, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Canada) op bijna 50 miljard dollar. De Russische minister van buitenlandse zaken, Andrei Kozyrev, noemde de spoedbijeenkomst een “juiste stap in de goede richting”.

Het gaat niet alleen om "nieuw' geld. Een deel is afkomstig van de vorig jaar toegezegde, maar niet bestede fondsen, waaronder het stabilisatiefonds voor de roebel van zes miljard dollar. In het bedrag is ook 15 miljard dollar opgenomen aan uitstel van betaling voor de ex-Sovjetschulden, waarover de in de "Club van Parijs' al overeenstemming is bereikt. Ruim 4 miljard komt versneld beschikbaar om het begin van de economische hervorming te vergemakkelijken, waarbij gebruik wordt gemaakt van een nieuw IMF-programma. Verder is in het bedrag 10 miljard dollar voor stabilisatie op lange termijn begrepen en een zelfde bedrag aan kredietgaranties voor Westerse bedrijven. Het geld voor stabilisatie op lange termijn wordt pas verstrekt door IMF en Wereldbank, als Rusland een concreet hervormingsprogramma opstelt.

Het hulpbedrag voor Rusland blijft ver achter bij de 13,2 biljoen yen (211 miljard gulden) die de Japanse regering uittrekt om de kwakkelende economie op te peppen. Het bedrag wordt besteed aan publieke werken, telecommunicatie en onderzoeksinstituten van universiteiten. Voor de financiering geeft de regering speciale "Publieke Werken-obligaties' uit, die alleen voor kapitaalsuitgaven mogen worden gebruikt. Zulke leningen worden (met goedkeuring van de OESO) niet gerekend tot het begrotingstekort. Volgens het Japanse planbureau is het pakket goed voor 2,6 procent groei. Of het enorme handelsoverschot, vooral dat met de VS, er ook door vermindert, betwijfelen veel economen.

De Oosteuropese landen grepen een tweedaagse conferentie in Kopenhagen aan om een stortvloed van kritiek uit te storten over het "protectionistische' beleid van de EG. In een slotverklaring werd gesproken over het belang van een liberaler handelsbeleid, maar de EG-landen deden geen concrete toezeggingen. De betrekking tussen Brussel en Oost-Europa verslechterde door het tijdelijke verbod op de import van vlees en melkprodukten wegens gevaar voor mond- en klauwzeer. Enkele Oosteuropese landen betaalden direct met gelijke munt terug.

Europees Commissaris Van Miert (concurrentie) kondigde een vergaande liberalisering van de EG-markt voor telefoongesprekken aan. Vóór 1998 moeten alle nationale PTT-monopolies zijn verdwenen. Telecom-maatschappijen uit derde landen krijgen dan toegang tot de Europese markt.

De valutamarkt heeft vertrouwen in de nieuwe rechtse regering van Frankrijk. De Franse centrale bank verlaagde haar rentetarief voor vijfdaagse leningen van twaalf tot tien procent. Verdere renteverlagingen worden verwacht, terwijl de franc zeer stabiel bleef.

Dé man in het nieuws was deze week Jacques Attali, directeur van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD). Een heuse rel is ontstaan, nu blijkt dat de statusgevoelige Fransman 540 miljoen gulden aan de eigen organisatie en de luxe inrichting van het bankgebouw heeft uitgegeven, twee keer zoveel als eind vorig jaar aan projecten in Oost-Europa was besteed.