VN-resolutie over Srebrenica

Cruciale passages uit de VN-resolutie van vanmorgen (Nederlandse tijd) over Srebrenica, de moslim-enclave in Bosnië-Herzegovina.

De Veiligheidsraad, zich bewust van de tragische humanitaire omstandigheden die zich hebben ontwikkeld in Srebrenica en omgeving als een direct gevolg van de niets ontziende acties van de Bosnisch-Servische para-militaire eenheden, die hebben geleid tot de massale vlucht van burgers, met name vrouwen, kinderen en bejaarden;

Eist dat alle partijen en andere betrokkenen Srebrenica en omgeving behandelen als een veiligheidszone (safe area), die gevrijwaard moet blijven van elke gewapende aanval of van enige vijandige daad; Eist in dit verband de onmiddellijke stopzetting van gewapende aanvallen door Bosnisch-Servisch para-militaire eenheden tegen Srebrenica en (eist) hun onmiddellijke terugtrekking uit Srebrenica en omgeving;

Eist dat de Federale Republiek Joegoslavië (Servië en Montenegro) onmiddellijk de toevoer van wapens, materieel en van diensten aan de Bosnisch-Servische para-militaire eenheden in de Republiek van Bosnië en Herzegovina stopzet;

Verzoekt de Secretaris-generaal onmiddelijke stappen te ondernemen om de aanwezigheid van UNPROFOR (VN-vredestroepen) in Srebrenica en omgeving te vergroten met het oogmerk de humanitaire situatie in de veiligheidszone te bewaken;

Bevestigt dat elke verovering en inlijving van grondgebied door geweld of door de praktijk van "etnische zuivering' onwettig en onacceptabel is;

Dringt er bij de Secretaris-generaal en de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen op aan om alle tot hun beschikking staande middelen aan te wenden om te komen tot een bekrachtiging van alle bestaande humanitaire operaties in de Republiek van Bosnië en Herzegovina en in het bijzonder die in Srebrenica en omgeving;

En vraagt verder aan de Secretaris-generaal zorg te dragen voor het veilige transport van gewonde en zieke burgers uit Srebrenica en omgeving.