Unaniem besluit van VN-Veiligheidsraad; VN-veiligheidszone in enclave Srebrenica

NEW YORK/SARAJEVO, 17 APRIL. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft vanmorgen vroeg de moslim-enclave Srebrenica in Bosnië tot een door de VN gegarandeerde veiligheidszone uitgeroepen, nadat Bosnische Serviërs afgelopen nacht waren doorgedrongen tot in de buitenwijken van de stad.

In een resolutie van de raad, die met unanieme stemmen is aangenomen, wordt de Serviërs te verstaan gegeven zich onmiddellijk terug te trekken uit Srebrenica. De secretaris-generaal van de VN, Boutros Boutros-Ghali, is gevraagd het aantal VN-troepen in en bij de stad te verhogen, “met het oogmerk de humanitaire situatie in de veiligheidszone te bewaken”. Op dit moment bevindt zich slechts een handvol VN-militairen in Srebrenica; een compagnie Candadese militairen was al voor de jongste uitspraak van de VN op weg gestuurd van het noordelijker gelegen Tuzla naar Srebrenica. Of hun oorspronkelijke doel, het evacueren van de overgebleven 30.000 inwoners, door de nieuwe VN-resolutie vervalt, is nog onduidelijk.

De sleutelpassage in de resolutie luidt als volgt: “Van alle partijen en andere betrokkenen wordt geëist dat zij Srebrenica en omgeving behandelen als een veiligheidszone (safe area), die gevrijwaard moet blijven van elke gewapende aanval of van enige vijandige daad.”

De voorzitter van de Veiligheidsraad, de Pakistaan Jamsheed Marker, zei dat indien de Bosnische Serviërs geen gehoor geven aan de eis tot terugtrekking en doorgaan met hun offensief, de raad onmiddellijk een volgende resolutie in stemming zal brengen waarin de bestaande sancties tegen de Serviërs en tegen klein-Joegoslavië worden verscherpt. Gehoorzamen de Serviërs wel, dan wordt de nu aangenomen resolutie pas op 26 april van kracht, daags na het referendum in Rusland. Die datum is gekozen om de Russische president Jeltsin niet in verlegenheid te brengen. Hij zou door de oppositie in zijn land kunnen worden beticht van het verraden van Moskou's traditionele vriendschap met de Serviërs.

Over de huidige situatie in Srebrenica, dat al maandenlang is belegerd, heerst nog onzekerheid. Het Franse ministerie van buitenlandse zaken meldde gisteravond over informatie te beschikken dat de troepen van de Bosnische Serviërs de stad waren binnengetrokken. Bosnische radio-amateurs berichtten dat er in de buitenwijken fel werd gevochten.

De leider van de Bosnische Serviërs, Radovan Karadzic, riep gisteren de verdedigers van Srebrenica op zich over te geven. Volgens hem zou de val van de stad het einde kunnen inluiden van de bloedige burgeroorlog in Bosnië. Als de moslims in Srebrenica hun wapens zouden neerleggen, zouden de Serviërs in ruil daarvoor de stad niet binnengaan, aldus Karadzic.

De Bosnische president en moslim-leider, Alija Izetbegovic, daarentegen zei tijdens een bezoek aan de Zweedse hoofdstad Stockholm dat de inname van Srebrenica door de Serviërs het einde zou betekenen van het vredesplan van Lord David Owen en Cyrus Vance, de bemiddelaars namens respectievelijk de Verenigde Naties en de Europese Gemeenschap. “Ik geloof persoonlijk dat alle onderhandelingen en alle vredesplannen die we hebben ondertekend, voorbij zijn”, zei de Bosnische president desgevraagd. (Reuter, AP, AFP)