Twee miljoen hulp voor Macedonië

DEN HAAG, 17 april. Nederland verstrekt bijna twee miljoen gulden aan noodhulp aan de voormalige Joegoslavische republiek Macedonië.

Via het Rode Kruis worden medicijnen beschikbaar gesteld en via het Wereldvoedselprogramma gaat voedsel, met name eerste-levensbehoeften, naar Macedonië. Het kabinet besloot gisteren tot het verstrekken van de noodhulp. De Nederlandse hulp vloeit voort uit de afspraken die eind vorig jaar op de Europese top in Edinburgh werden gemaakt.