Sporters in aanbieding bij bedrijfsleven

DEN HAAG, 17 APRIL. Adoptie van de deelnemende atleten door het bedrijfsleven ziet het Nederlands Olympisch Comité als één van de laatste mogelijkheden de Europese Jeugd Olympische Dagen van 3 tot en met 9 juli in Valkenswaard door te laten gaan.

Honderd bedrijven zijn benaderd om tien, vijfentwintig, vijftig, honderd of tweehonderdvijftig deelnemers te adopteren tegen duizend gulden per persoon. Aan het ministerie van WVC is een eenmalige subsidie van anderhalf miljoen gulden en een garantie van één miljoen gulden gevraagd. Ook de Algemene Loterij Nederland en charitatieve organisaties zijn benaderd voor een bijdrage, ook al gezien de doelstelling van de Jeugd Olympische Dagen: Vrede in Europa, jong beginnen. Het Nederlands Olympisch Comité heeft in principe de Europese Jeugd Olympische Dagen al afgelast. Ze gaan alleen door als op vrijdag 23 april om 18.00 uur tenminste twee miljoen gulden binnen is. Lukt dat niet, dan kost de afgelasting het NOC één a anderhalf miljoen gulden, waar enkele garanties tegenover staan. (ANP)