Rijk: 17 banen weg

DEN HAAG, 17 APRIL. De afdelingen bij het ministerie van binnenlandse zaken die zich bezighouden met de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren worden ondergebracht in een zelfstandige stichting.

Hiertoe heeft het kabinet gisteren besloten. Met de verzelfstandiging verdwijnen 17 arbeidsplaatsen bij het rijk. De operatie levert een besparing op van 1 miljoen gulden. De kosten van de nieuwe organisatie zullen gelijkelijk door overheid en de bonden van overheidspersoneel worden gedragen.