Kabinet legt laatste hand aan besluit over bevriezen uitkeringen

DEN HAAG, 17 APRIL. Het kabinet wil vandaag een beslissing nemen over de bezuinigingen van 2,8 miljard in 1993 en 7,5 miljard gulden in 1994. Dat heeft de woordvoerder van premier Lubbers gisteravond meegedeeld.

Minister Kok (financiën) heeft gisteren de ministerraad via een notitie voorstellen gedaan voor de bezuinigingen. Daarin stelt hij onder meer voor om volgend jaar de sociale uitkeringen en de salarissen van ambtenaren te bevriezen op het huidige niveau. Dit levert een besparing op van ongeveer 1,5 miljard gulden in 1994.

De notitie heeft het fiat van minister-president Lubbers. De afgelopen weken hebben beide bewindslieden intensief contact gehad over de verschillende bezuinigingsvoorstellen en zijn er gesprekken gevoerd met de meeste ministers.

In de zogenoemde Kaderbrief, de opmaat voor de begroting van volgend jaar, stelde Kok een maand geleden voor om 4 miljard gulden structureel te bezuinigen en 3,5 miljard incidenteel (eenmalige oplossingen waarmee echte bezuinigen worden ontlopen, zoals de verkoop van staatsdeelnemingen). In die brief deed de minister van financiën nog geen concrete voorstellen.

Naast het voorstel om de sociale uitkeringen en de salarissen van ambtenaren te bevriezen wil Kok de departementen volgend jaar geen vergoeding geven voor de gestegen prijzen; dit levert ongeveer 800 miljoen gulden op. Een kleine twee miljard gulden moet worden opgebracht door onder meer fors te snijden in de subsidies.

Bij de bezuinigingen wordt het departement van justitie waarschijnlijk ontzien om zo geld vrij te maken voor extra cellen. De bewindslieden Hirsch Ballin en Kosto hebben bij Kok een claim ingediend van 50 miljoen in 1993 en 160 miljoen in 1994.

Het bezuinigingsbedrag van 2,9 miljard gulden voor dit jaar wil Kok financieren door de prijs van een aantal overheidsdiensten, bijvoorbeeld de leges, te verhogen. Verder geven sommige departementen minder uit dan gepland. Dit geld mogen de departementen niet houden, want Kok wil dat gebruiken voor de bezuinigingen.

Dezer dagen spreekt de ministerraad met name over de uitgavenkant van de begroting. In de zomer neemt het kabinet beslissingen over de inkomstenkant.

Minister-president Lubbers en minister Kok hebben gisteravond laat met ministers gesproken over de bezuingingen. Vanochtend is de voltallige ministerraad weer bijeengekomen. Het kabinet wil dit weekeinde de besprekingen over de uitgavenkant van de begroting afronden, want minister Kok vertrekt begin volgende week voor een paar dagen naar het buitenland.