Justitie positief over vorming van pool met rechters

AMSTERDAM, 17 APRIL. Het ministerie van justitie staat positief tegenover het plan om een landelijke pool van specialistische rechters in het leven te roepen.

Deze week maakte de vice-president van de rechtbank in Zutphen, mr. A.C. de Visser bekend dat onder Nederlandse rechters de behoefte aan zo'n oproepbare groep groot is. Volgens De Visser zouden rechters uit zo'n pool landelijk op afroep inzetbaar moeten zijn. Het idee kwam bij hem op bij de voorbereiding van een ingewikkelde strafzaak inzake vleesfraude. “Een doorsnee fraudezaak kost een rechter al gauw een maand voorbereiding,” licht hij toe. “In de vleesfraudezaak werd dat zo'n anderhalve maand tot twee maanden. Dat is een erg lange periode om een rechter aan zijn overige taken te onttrekken en leidt nogal eens tot organisatorische problemen binnen een rechtbank.”