Internatio-Müller uit de rode cijfers

ROTTERDAM, 17 APRIL. Het transport-, installatie- en handelsconcern Internatio-Müller heeft het afgelopen jaar een winst geboekt van 30,1 miljoen gulden. Daarmee is Internatio-Müller uit de rode cijfers. Vorig jaar maakte het concern nog een verlies van 121,3 miljoen gulden. Dit heeft de onderneming gisteren bekendgemaakt.

Al in augustus van het vorige jaar verwachtte Internatio terug te keren in de zwarte cijfers. Bij de grootscheepse herstructurering van de afgelopen twee jaar, boekte de onderneming over 1991 aan buitengewone lasten een bedrag van 92,4 miljoen gulden voor reorganisatievoorzieningen, boekverliezen en het afstoten van onderdelen. In het proces verkocht het concern 40 bedrijven.

De twee belangrijkste onderdelen, de installatie-activiteiten onder de naam Imtech en de handelsactiviteiten van Interpharm in de gezondheidszorg, boekten beide vorig jaar een positief resultaat. De defensie-activiteiten boekten een beter resultaat, en de herstructureringen van deze tak, om zich aan te passen aan de verminderde defensie-uitgaven, verlopen volgens Internatio volgens plan. De drogisterijgroothandel DynAdro draait na het verliesjaar 1991 nu quitte. De overige handelsactiviteiten verbeterden licht, hoofdzakelijk door het hogere resultaat in Australië in Nieuw-Zeeland. De havenactivitieten gaven per saldo een groei van het resultaat te zien.

De netto-omzet verminderde met 288 miljoen gulden tot 2804 miljoen gulden, hoofdzakelijk door het afstoten van onderdelen. Het groepsresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening herstelde van 25,2 gulden negatief naar 43 miljoen gulden positief. Internatio verminderde de schuldpositie met 68 miljoen gulden tot 147 miljoen gulden. Daardoor liepen de rentelasten terug met 5 miljoen gulden tot 16 miljoen gulden. De post buitengewone baten en lasten bedroeg per saldo 7,2 miljoen gulden negatief. In 1991 was dat nog 92,4 miljoen gulden negatief.

Het bestuur van Internatio onthield zich van een winstverwachting over het lopende jaar, en stelde alleen “vertrouwen te hebben in de toekomst”. Per aandeel boekte het concern over 1992 een winst van 4,70 gulden, tegen een verlies van 21,26 gulden over 1991. In afwachting van de resultaten, die na beurs werden vrijgegeven, liep de koers van het aandeel op van 63,80 gulden tot 64,70 gulden. Het dividend wordt hervat met een uitkering van 1 gulden.