Grafiek: De Europese staalproducenten zijn bezig ...

Grafiek: De Europese staalproducenten zijn bezig met het opstellen van een plan om de produktiecapaciteit van ruwstaal terug te brengen van 190 naar 160 miljoen ton.

Naar de mening van de Duitse vereniging van staalproducenten zou bijna de helft van de vermindering uit Italië (9,2 miljoen ton) en Spanje (4,5 miljoen ton) moeten komen.

Nederland hoeft volgens de Duitse staalfabrikanten relatief weinig in te leveren, circa 0,4 miljoen ton. Ook Duitsland komt er gunstig af, de Duitse staalfabrieken moeten ongeveer 5,1 miljoen ton aan produktiecapaciteit snoeien. In hetzelfde rapport staat dat Duitsland de laagste subsidies geeft bij de produktie van staal, op de voet gevolgd door Nederland: tien, respectievelijk twaalf D-mark subsidie per ton ruw staal in de periode 1975-1991. Italië gaf in dezelfde periode 97 mark subsidie per ton en Spanje (gemeten sinds 1984) 101 mark. Deze subsidies vormen de hoofdoorzaak van de huidige overcapaciteit.

Het verminderen van de produktiecapaciteit met 30 miljoen ton is gebaseerd op de norm dat Europese staalfabrieken op 85 procent van hun capaciteit moeten draaien tijdens gunstige economische tijden, zodat verliezen tijdens recessies beperkt blijven.