Golfstaten storten zich vol elan op goudmarkt

DUBAI, 17 APRIL. Een aantal Golfstaten heeft zich het afgelopen jaar in snel tempo ontwikkeld tot een belangrijke markt voor de handel in goud en export van juwelen. Dubai is opgeklommen tot de vijfde plaats op de wereldranglijst van goudlanden, met Saoedie-Arabië direct daarna.

In 1992 importeerde Dubai 284 ton goud (wat een marktwaarde van 5,7 miljard gulden vertegenwoordigt), een stijging van 72 procent ten opzichte van 1991. In Saoedie-Arabië steeg de import naar 135 ton, waardoor de groei van de goudhandel in de gehele Golfregio met ongeveer 15 procent toenam.

Vooral in Saoedie-Arabië worden veel gouden juwelen gemaakt. De soepele belastingwetgeving, lage arbeidskosten en minimale verzekeringskosten, vormen in de Golfstaten een ideaal klimaat voor de vervaardiging van juwelen. In Saoedie-Arabië geldt een importheffing van 12 procent op juwelen uit het buitenland, die daardoor nooit kunnen concurreren tegen de eigen produkten die aan hoge kwaliteitseisen voldoen. Andre Bisang, directeur Midden-Oosten van de in Genève gevestigde "World Gold Council' (een overlegorgaan van goudproducenten) spreekt in dit verband zelfs over “een evolutie op de goudmarkt”.

Vooral de handel in Saoedie-Arabië is interessant, omdat het land volgens Bisang over het grootste aantal afnemers van juwelen in de regio beschikt. Op dit moment zijn er daardoor alleen in Saoedie-Arabië al 31 bedrijven die zich toeleggen op het maken van sieraden, terwijl het land grofweg beschikt over 3000 juwelierszaken. Saoedie-Arabië heeft ook eigen goudmijnen. Tien procent van de goudvoorraad komt uit eigen land. Volgens geologen heeft de Arabische staat naast de oliewinning ook grote mogelijkheden op het gebied van goud-exploratie. Bisang: “Daarover doen de wildste verhalen de ronde hoewel niemand precies kan aangeven hoe groot de voorraad is.”.

Dubai legt zich vooral toe op het exporteren van goud. Met Saoedie-Arabië heeft het de plaats ingenomen van Koeweit, dat voor de inval van Irak in augustus 1990 een belangrijk goudcentrum was. Maar na de bevrijding herstelt het land zich economisch moeizaam. De bevolking is door de oorlog met 30 procent verminderd en daardoor is de vraag op de eigen markt naar goud gering. Vóór de Golfoorlog "consumeerde' Koeweit 30 ton goud per jaar, wat gezien de geringe omvang van de bevolking van twee miljoen mensen een enorm bedrag vertegenwoordigde. Oman, Qatar en Bahrein zijn de andere drie spelers op de goudmarkt in de Golfregio, maar hun rol is in vergelijking met die van Saoedie-Arabië en Dubai niet erg groot. (Reuter)