Doorbraak in opmars treintaxi

AMSTERDAM, 17 APRIL. Het staal van de straat is bezweken. Het is een doorbraak in de opmars van de treintaxi. Voor het eerst hebben taxichaffeurs in een van de grote steden hun verzet tegen de treintaxi opgegeven. Weliswaar rijdt die vanuit Amsterdam naar Amstelveen en mag hij geen stadsritten binnen de hoofdstad maken, maar toch, hij staat er bij het WTC, blauw en ongenaakbaar, indien nodig beschermd door een peloton ME.

De Nederlandse taxiwereld is van meet af aan verdeeld geweest over het initiatief van de Nederlandse Spoorwegen om vanaf stations speciale taxi's te laten rijden waarmee treinpassagiers voor vijf gulden per persoon mee kunnen. Dertig miljoen gulden subsidie, de helft van het ministerie van verkeer en waterstaat, de helft van de spoorwegen, moest taxi-ondernemers over de streep trekken. Dat was nodig, want zij zijn het die het risico lopen. Ze moeten nieuwe mercedessen aanschaffen - de NS eisen dat treintaxi's donkerblauwe mercedessen zijn - en ze moeten maar afwachten of er voldoende ritten kunnen worden gemaakt met voldoende passagiers.

De NS zetten hun kaarten eerst op de middelgrote steden met een intercitystation. Maar niet in al die steden waren taxi-ondernemers bereid mee te doen: Arnhem, Amersfoort en Driebergen/Zeist moesten het zonder stellen. In de steden die wel meededen zaten chauffeurs elkaar al snel in haren: treintaxi's werden klemgereden door collega's van concurrerende ondernemingen of "eigen rijders'. Zij vonden de gesubsidieerde treintaxi “broodroof”, maar er waren er ook die graag hadden meegedaan, zoals enkele taxibedrijven in Dordrecht, maar die door de NS niet waren uitverkoren.

Achteraf bleken het niet meer dan opmaatjes voor de veldslagen die volgden toen de NS de treintaxi in de grote steden wilden introduceren. City-tax in Den Haag wilde wel deelnemen. De collega's van de andere taxicentrale, HMTC, verklaarden City-tax en de NS de oorlog. In colonne trokken ze naar Utrecht, naar het hoofdkantoor van de spoorwegen. Pogingen van de politie de honderden auto's te verspreiden waren vergeefs: de taxi's scheurden door plantsoenen, tegen het verkeer in, om de politiewagens heen. Net als vrachtwagenchauffeurs en boeren bepalen taxichauffeurs zelf waar ze gaan.

De bestuursvoorzitter J. van der Zalm van City-tax en zijn zoon werden door enkele tientallen Haagse chauffeurs bedreigd. Er vielen wat klappen. Uiteindelijk bezweek Van der Zalm voor het geweld. Hij tekende het contract met de NS niet. In Rotterdam besloot de taxicentrale eveneens niet met de NS in zee te gaan uit angst voor geweld.

In Amsterdam woedde om geheel andere reden een taxi-oorlog: Amsterdamse chauffeurs mochten geen passagiers meer oppikken bij Schiphol. Massale blokkades waren het gevolg. Ook hier had de spierballenpolitiek succes: vervoersregio's werden samengevoegd, zodat een beperkt aantal Amsterdamse taxi's toch de lucratieve Schipholvrachtjes mogen oppikken.

En nu dan Amstelveen, zelf niet langs het spoor gelegen. Twee Amstelveense taxicentrales wilden vanaf station Amsterdam-Zuid/WTC wel treintaxi's laten rijden. Honderden Amsterdamse wagens blokkeerden uit protest de centrales. Amstelveense traxi's werden klemgereden en beschadigd. Maar de Amsterdamse autoriteiten waren niet van plan te bezwijken voor intimidaties. Politie, justitie en burgemeester trokken een lijn. Pelotons ME werden opgetrommeld om de treintaxi's te beschermen. Een poging van de Amsterdamse chauffeurs via de rechter hun zin te krijgen liep gisteren op niets uit. Het Centraal Bureau voor Taxi's, waarin de Amsterdamse taxibedrijven zijn verenigd, heeft aangekondigd zich hierbij neer te leggen. Het woord is nu aan de chauffeurs.

Deze positieve verwijzing naar de joden was wat verrassend, omdat in de discussie over het identiteitsbewijs van orthodoxe zijde niet zelden wordt aangevoerd dat de behoedzame regering zich te veel laat leiden door de joodse lobbie in de Verenigde Staten. Er moge dan sprake zijn van een papistisch-islamitische samenzwering - als men nog dieper graaft stuit men bij de scherpslijpers onder de schriftgeleerden op de theorie dat de joden de eigenlijke aartsvijanden van de orthodoxie zijn en achter elke uitholling daarvan verscholen gaan, ook achter de door de jehova's en vrijmetselaars aangestichte uitholling.