Clinton verwijt Japan handelstekort van VS

WASHINGTON, 17 APRIL. De Amerikaanse president Clinton heeft gisteren in het Witte Huis de Japanse premier Kiichi Miyazawa verwijten gemaakt over het stijgende Amerikaanse handelstekort met Japan.

“Het simpele feit is dat het moeilijker is om op de Japanse markt te verkopen dan op de onze. Amerika aanvaardt de uitdaging tot verandering en Japan moet dat ook doen”, zei Clinton. Hij klonk daarmee minder diplomatiek dan zijn voorganger Bush.

Miyazawa maakte zich “ernstig zorgen” over “sommige ontwikkelingen” in de Verenigde Staten. Daarmee doelde hij op meer protectionistische stromingen in de Democratische partij en in de regering. “Ik legde er bij de president de nadruk op dat onze economische welvaart is gebaseerd op onze unieke wederzijdse economische afhankelijkheid”, zei hij. “We moeten deze relatie voeden met een geest van samenwerking. Dat kan niet worden gerealiseerd door gereguleerde handel.”

Clinton en Miyazawa spraken af dat zij elkaar twee keer per jaar ontmoeten, eenmaal apart en eenmaal tijdens de conferentie van de G-7, de zeven meest gendustrialiseerde landen.

Het Amerikaanse handelstekort met Japan van 49 miljard dollar vormt bijna twee derde van het totale tekort. Clinton zei eerder Japan als een speciaal geval te beschouwen, omdat dat land handelsoverschotten heeft met de hele wereld. Hij pleitte voor verhoging van de waarde van de yen.

Clinton sprak gisteren af dat er nieuwe besprekingen zouden komen voor samenwerking op het gebied van handel, milieu en technologie. Op het punt van de handel zal er gesproken worden over “structurele belemmeringen”. De bedoeling is dat er overleg zal worden gevoerd over belemmeringen in specifieke sectoren als computers, auto's, auto-onderdelen of rijst. De handelsgezant Mickey Kantor voegde daar gisteravond aan toe dat er - anders dan bij president Bush - altijd streefcijfers voor Amerikaanse aandelen in de Japanse markt zullen worden vastgesteld. Vorige maand stelde Kantor vast dat het Amerikaanse aandeel in de Japanse chipmarkt volgens afspraak tot 20 procent was gestegen. Daar werden toen ook de in de Japanse afdeling van IBM geproduceerde chips bijgeteld.

Binnen drie maanden moet er een soort raamwerk voor de besprekingen klaar liggen.