Clinton overweegt hardere maatregelen tegen Serviërs

WASHINGTON, 17 APRIL. President Clinton overweegt hardere maatregelen te nemen tegen de Servische Bosniërs. Behalve het sturen van Amerikaanse troepen naar Bosnië is niets uitgesloten, zei hij gisteren tijdens een persconferentie met de Japanse premier Kiichi Miyazawa in het Witte Huis.

Volgens functionarissen overweegt de Amerikaanse regering twee maatregelen: het opheffen van het wapenembargo tegen de Bosnische moslims of het bombarderen van de artillerie van de Bosnisch-Servische troepen. Dergelijke plannen stuitten eerder op weerstand van de Europese bondgenoten, omdat op die manier hun VN-troepen in gevaar zouden komen.

Gedurende pauzes in het Japanse staatsbezoek was Clinton in voortdurend overleg met zijn medewerkers. De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Warren Christopher, heeft zijn Russische collega Kozyrev, meegedeeld dat de Verenigde Staten nieuwe sancties tegen Servieë zal vragen in de Veiligheidsraad van de VN. Eerder had Amerika een verzoek om zwaardere sancties helpen uitstellen om de precaire positie van Jeltsin niet verder in gevaar te brengen.

Clinton zei dat Amerika geen eenzijdige acties zal ondernemen. “Dit is niet iets wat Amerika alleen kan doen.” Maar sommige landen zouden nu “zaken moeten overwegen die eerder onacceptabel waren voor sommige leden van de Veiligheidsraad of voor de NAVO.”