Clinton geeft minder uit aan banenplan

WASHINGTON, 17 APRIL. De Amerikaanse president Bill Clinton heeft de Senaat gisteren aangeboden zijn economisch stimuleringsplan van in totaal 16,3 miljard dollar met 25 procent te verminderen.

Met dit aanbod probeerde Clinton de Republikeinse minderheid in de Senaat er toe over te halen zijn voorstellen niet langer te blokkeren. Maar de Republikeinse leider in de Senaat, Bob Dole, verwierp het compromisvoorstel onmiddellijk als ondeugdelijk. Dole eiste van het Witte Huis nieuwe bezuinigingen op de overheidsuitgaven om de kosten van het stimuleringsprogramma te dekken, omdat anders het toch al enorme begrotingstekort van de federale regering nog verder zou stijgen.

Dole gaf als commentaar dat “als de president nieuwe uitgavenprogramma's wil, de Republikeinen scherpere bezuinigingen blijven eisen om die extra uitgaven te compenseren.”

Het begrotingstekort van de Verenigde Staten is nu ver boven de 300 miljard dollar gestegen. Volgens de Republikeinen bevat het stimuleringsprogramma van Clinton veel onnodige extra uitgaven. De president deed zijn compromis-aanbod gisteren in een verklaring gericht aan Congresleden van zijn (Democratische) partij die werd voorgelezen door de Clintons woordvoerder George Stephanopoulos.

De Republikeinen in de Senaat blokkeren de behandeling van Clintons programma, hoewel de Democraten een meerderheid hebben van 57 leden, tegen 43 Republikeinse senatoren. Maar volgens het reglement zijn er 60 stemmen nodig om de door de Republikeinen toegepaste "fillibuster' (procedure voor parlementaire obstructie) te beëindigen.

Stephanopoulos zei in zijn uitleg van wat hij "suggesties' voor een dinsdag door Clinton in te dienen amendement op het stimuleringsprogramma noemde, dat het nieuwe plan het grootste deel van de eerder voorgestelde geldbronnen voor "essentiële programma's' onaangetast laat. De woordvoerder omschreef de aanpassing als "ons beste aanbod', waardoor de uitgavenstijging 25 procent minder zal zijn maar het aantal nieuwe banen met slechts 18 procent minder stijgt.

Belangrijke onderdelen van het nieuwe plan blijven een betere preventieve inenting van kinderen tegen ziekten en een programma voor AIDS-slachtoffers. Ook blijft Clinton de aanleg van nieuwe autosnelwegen bevorderen, het aantal seizoensbanen voor jonge werknemers uitbreiden en zal hij meer steun geven aan het midden- en kleinbedrijf. Tegenover de miljarden dollars die nu op het programma worden bespaard, staan nieuwe uitgaven tot 200 miljoen dollar voor uitbreiding van politiekorpsen. (Reuter/AP)