BOOTLEG

In het artikel "Het tanend verkoopsucces van een prijzig schijfje' beschrijft redacteur Hidde van der Ploeg onder meer het fenomeen "bootleg' (NRC Handelsblad, 10 april).

In de eerste plaats is de omschrijving "opname van een live-concert' een pleonasme, maar ook de opmerking dat het louter om live-opnamen gaat, is niet juist. Er zijn voldoende bootlegs in omloop, waar het gaat om niet afgemaakte of nooit uitgebrachte studio-sessies van de des betreffende artiest. Wat te denken van de onlangs in opspraak geraakte cd die al dan niet studio-opnames zou bevatten van de vroege Neill Young?

Voorts bestaat er een levendige toevoer in de zwarte schijfjes, die - door het strenge Buma/Stemra beleid - steeds meer uit het buitenland gebeurt. Aan de huidige vraag wordt in toenemende mate door Italië voldaan, want daar gelden wetten die geen bescherming bieden aan muziek van meer dan twintig jaar oud. Daardoor bestaan er bijvoorbeeld relatief veel bootlegs van artiesten als Jimi Hendrix, Bob Dylan of Pink Floyd. Deze cd's vinden natuurlijk vooral hun weg naar verzamelaars, die hiervoor hun adresjes wel zullen hebben. De acties van Buma/Stemra hebben dus alleen tot gevolg dat de bootleg niet zo gauw in handen valt van een iets minder geïnteresseerd publiek, en dat is nou net wat het tot een collectors item maakt.