Arabisch standpunt onzeker; Palestijnen willen uitstel vredesoverleg

TEL AVIV, 17 APRIL. De Palestijnen hebben gisteravond de Verenigde Staten officieel verzocht de hervatting van het vredesoverleg op 20 april voor onbepaalde tijd uit te stellen omdat de kwestie van de 415 uitgewezen Palestijnen nog steeds niet is opgelost.

De Palestijnse leider Feisal Husseini uit Oost-Jeruzalem heeft dit verzoek gisteravond schriftelijk aan de Amerikaanse consul in Jeruzalem overhandigd.

De Palestijnen zijn kwaad dat de Israelische afgrendeling van de bezette gebieden van Israel om veiligheidsredenen niet voor Oost-Jeruzalem geldt. Volgens Husseini betekent dit dat Israel niet over de de status van Oost-Jeruzalem wenst te onderhandelen. Nadat premier Yitzhak Rabin besloten had zich neer te leggen bij Husseini's opname in de Palestijnse delegatie bij het vredesoverleg, werd dit door de Palestijnen begroet als een kentering in het Israelische standpunt inzake de kwestie Jeruzalem omdat Husseini een adres in het door Israel ingelijfde oostelijke stadsdeel van de hoofdstad heeft.

Het Palestijnse initiatief van gisteravond stichtte in Jeruzalem verwarring omdat premier Rabin na zijn besprekingen woensdag met de Egyptische president Hosni Mubarak in Ismailya de indruk wekte dat deelname van de Palestijnen aan het vredesoverleg was verzekerd.

Volgens de Israelische televisie van gisteravond heeft PLO-leider Yasser Arafat de Palestijnse delegatie opdracht gegeven om uitstel van het vredesoverleg te vragen. Israelische commentatoren wezen er deze week op dat Arafat uit vrees voor zijn gezagspositie binnen de PLO niet bijzonder gelukkig is met het naar voren komen van Husseini als mogelijke leider van de Palestijnse delegatie naar het vredesoverleg. Met zijn opdracht van gisteravond aan deze gematigde Palestijn om uitstel van het vredesoverleg te vragen heeft Yasser Arafat volgens deze gedachtengang nog eens duidelijk willen maken dat hij de grote lijnen van de Palestijnse politiek blijft uitzetten.

Ook dr Haider Abdel Shafi, het hoofd van de Palestijnse delegatie naar het vredesoverleg, heeft zich gisteravond uitgesproken tegen terugkeer van de Palestijnen naar het vredesoverleg in Washington. Volgens hem is Israel in geen enkel opzicht aan de Palestijnse eisen tegemoet gekomen. Hij sprak de hoop uit dat Arabische ministers van buitenlandse zaken vandaag in Damascus een zelfde positie zullen innemen.

In Washington sprak dr Hanan Ashrawi gisteren teleurstelling uit over het feit dat ondanks Palestijnse pogingen om de impasse te doorbreken het van Israelische kant bij vage beloftes was gebleven. Daarom zien de Palestijnen volgens haar geen aanleiding op de voorgestelde datum naar de conferentietafel terug te keren.

Of het Palestijnse verzoek om uitstel ook betekent dat de andere Arabische vredespartners - Syrië, Jordanië en Libanon - zich evenmin op 20 april in Washington zullen laten zien zal in de loop van de dag in Damascus worden bepaald. De ministers van buitenlandse zaken van deze landen plus een hoge PLO-delegatie zullen daaromtrent een beslissing nemen.

Volgens de Israelische televisie van gisteravond hebben Amerikaanse diplomaten in Washington gewaarschuwd dat de Amerikaanse diplomatie niet als full partner in het vredesoverleg zal optreden indien Syrië een lijn met de Palestijnen zal trekken en de Syrische delegatie op 20 april wegblijft.