Yen zit klem tussen Ying en Yang

AMSTERDAM, 16 APRIL. De yen zit weer klem tussen de Amerikaanse wens tot een verdere koersstijging van de munt en het Japanse gevoelen dat dit te snel gaat.

Sinds begin dit jaar is de yen ten opzichte van de dollar 10 procent gestegen en tegenover de gulden 8 procent. Begin deze maand vond de Japanse centrale bank het genoeg en intervenieerde enkele malen op een niveau van 113 à 114 yen per dollar. Amerikaanse politici zien een verdere stijging echter als een middel om het enorme bilaterale handelstekort met Japan (1992: 44 miljard dollar) te verminderen. De groei van het Japanse handelsoverschot is evenwel niet het gevolg van een goede prijsconcurrentiepositie van het Japanse bedrijfsleven, maar van een inzakkende binnenlandse economie. Het exportvolume is de afgelopen twaalf maanden nauwelijks gestegen en de importen vertoonden zelfs een forse daling. Een appreciatie van de yen zou de Japanners dan ook zeer ongelegen komen. Het zou de economische groei nog verder doen vertragen.

Meer fundamenteel bezien (inflatieverschillen, betalingsbalanssaldo) is de yen lichtelijk overgewaardeerd, doch voorlopig lijkt het nog toenemende handelsoverschot een opwaartse kracht onder de yen te blijven vormen. Vanochtend lag de yen/dollar-koers op 113.

Behalve door het Japanse handelsbalansoverschot, werd de stijging van de yen/dollar-koers ook ingegeven door tekenen dat de Amerikaanse economie de uitbundige economische groei van eind vorig jaar niet kan vasthouden. Illustratief was de daling van de Amerikaanse detailhandelsomzet in maart met 1 procent ten opzichte van februari, na eveneens een daling in de voorafgaande maand (min 0,3 procent). Mede hierdoor zakte de dollarkoers na het paasweekeinde terug. Op 12-maands basis is echter nog altijd sprake van een groei van ruim 4 procent.

In schril contrast daarmee staan de ontwikkelingen in Duitsland. Daar daalde het volume van de detailhandelsverkopen in februari met 8 procent ten opzichte van een jaar eerder (januari min 10 procent). De D-mark heeft als gevolg van de somberder wordende voorspellingen voor de Duitse economie duidelijk aan glans verloren. Daar de Franse franc, nu het "franc fort'-beleid ook door de nieuwe regering lijkt te worden voortgezet, weer wat meer in de gratie is gekomen, is de spanning in de smalle band van het EMS duidelijk afgenomen.

Heeft de Japanse economie te kampen met een forse groeivertraging en een oplopend handelsoverschot, voor de Britse economie geldt het omgekeerde. Die vertoont steeds duidelijker tekenen van herstel. Zo steeg de industriële produktie in februari met 1,7 procent ten opzichte van een jaar geleden. De aantrekkende binnenlandse economie zou zich wel eens kunnen vertalen in een verslechtering van de toch al negatieve handelsbalans. Toch steeg, net als de yen, ook het pond fors in waarde. Terwijl het economische herstel in het VK een renteverlaging aldaar onwaarschijnlijk maakt, lijkt een volgende officiële tariefsverlaging in Duitsland slechts een kwestie van tijd te zijn.

Bron: Economisch Bureau ING Bank