WVC stopt subsidie aan stichting voor jeugd-tv Kinderkast

AMSTERDAM, 16 APRIL. Het ministerie van WVC stopt de subsidie aan de stichting Kinderkast, de enige instelling in ons land die zich al jaren bezighoudt met toezicht op de kwaliteit van de Nederlandse kindertelevisie. Het voortbestaan van de stichting komt daardoor in gevaar. Men zoekt andere subsidiegevers.

De Kinderkast ontstond in 1979 (Jaar van het Kind) en hield zich aanvankelijk vooral bezig met de organisatie van symposia en het uitreiken van de gelijknamige prijs voor het beste Nederlandstalige kindertelevisieprogramma. Inmiddels ging die prijs bij voorbeeld naar J.J. de Bom (VARA), Het Jeugdjournaal(NOS), Kanjers (IKON), Buurman Bolle (VPRO) en (vorig jaar) naar Het zakmes (AVRO). De prijsuitreiking wordt georganiseerd in samenwerking met het CINEKID festival.

In een later stadium zijn de Kinderkast-activiteiten uitgebreid met algemene informatie over kinderen en televisie (artikelen in tijdschriften, lezingen op ouderavonden, begeleiding van studenten die onderzoek doen), en met het tweejaarlijks onderzoeken van het televisieaanbod voor kinderen en jongeren. (Hoeveel tijd besteden de omroepen aan programma's voor kinderen, hoe is de verhouding eigen - aangekochte produkties, hoeveel materiaal is ondertiteld, ook als het voor kleuters bedoeld is). Als reactie op de in 1990 gepubliceerde cijfers- waarin zich al aftekende dat de publieke omroep het qua inspanning voor de jeugd ging afleggen tegen de commerciële zenders - kwamen de gezamenlijke televisiedirecteuren met het in medialand unieke verzoek aan de Kinderkast om samen met de jeugdafdelingen een beleidsplan op te stellen voor de totale programmering van de jeugdtelevisie.

Nadat de Kinderkast jaren lang gefinancierd was uit de gelden van de Kinderpostzegels verleende de afdeling Jeugdbeleid van WVC in 1991 voor drie jaar subsidie, met het idee te komen tot een overkoepelend instituut voor jeugdmediavoorlichting, waarin ook het werk van de Filmkeuring en het toezicht op de videovoorlichting zouden worden ondergebracht. Met de afschaffing van de Filmkeuring en het doorsluizen naar de producenten zelf van de verantwoordelijkheid voor de indeling naar leeftijd, ziet de afdeling Jeugdbeleid niet langer de noodzaak van een dergelijk instituut. En daarmee acht men ook de verantwoordelijkheid voor de Kinderkast ten einde. Geprobeerd wordt de nodige subsidiegelden te vinden bij de afdeling Media, Letteren en Bibliotheken.

Volgens Peter Nikken van de Kinderkast betekent het verdwijnen van zijn werk, dat omroepen helemaal vogelvrij zijn in hun beleid ten aanzien van de jeugdprogrammering en dat de zorg bij ouders en onderwijs over wat hun kinderen dagelijks te zien krijgen door niemand meer ter harte genomen kan worden.