Vilenzo rekent op hogere winst

De fabrikant van kinderkleding Vilenzo verwacht dit jaar meer winst te maken dan over het afgelopen jaar.

De onderneming baseert deze positieve voorspelling op zowel de goede orderontvangst als op de vlotte start van de joint venture The Cakewalk Company en de goede resultaten die Vilenzo boekt met het merk Salty Dog van onconventionele kleding voor jongens en mannen.

In het afgelopen jaar slonk de winst van 11 miljoen gulden bij een omzet van 65,5 miljoen naar 6,4 miljoen gulden bij een omzet van 66,3 miljoen. De winst viel nog behoorlijk mee omdat bij de presentatie van de halfjaarcijfers in september de directie van Vilenzo nog uitging van een winst van 4,5 miljoen gulden. Het hogere eindresultaat verklaart de directie door te wijzen op de verkopen in het vierde kwartaal die hoger uitvielen dan was verwacht.

De winst per aandeel kwam uit op 3 gulden vergeleken met 5,19 gulden per aandeel in 1991.

De directie stelt voor het dividend vast te stellen op 1,50 gulden in contanten of 7,5 procent in aandelen ten laste van de agioreserve of de algemene reserve. Over het voorgaande jaar werd 2,60 gulden in contanten betaald.