Stakingen in Oostduitse metaal zijn op komst

J.M. BIK BONN, 16 APRIL. Massale stakingen in de Oostduitse metaal, volgende week, lijken bijna onvermijdelijk nu gisteren een kleine 100.000 mensen in heel Oost-Duitsland hebben deelgenomen aan waarschuwingsacties om naleving af te dwingen van een afgesproken CAO-verbetering à 26 procent per 1 april 1993.

De organisatie van metaalwerkgevers wil wegens de slechte economische situatie niet verder gaan dan 9 procent. Maandag zal de vakbond IG Metall beslissen over “Urabstimmungen” onder zijn leden over stakingen. Dat die leden bereid zijn om massaal te staken, wordt niet betwijfeld. De SPD wil niet treden in de onderhandelingsvrijheid van de partijen maar heeft zich “wegens de starre houding van de werkgevers” inmiddels solidair verklaard met de actievoerders.

In de gisteren door haar georganiseerde tweede golf van waarschuwingsacties, die vandaag zouden worden voortgezet, eist de IG Metall als voorwaarde voor de hervatting van onderhandelingen dat de werkgevers eerst hun opzegging van de meerjarige CAO-afspraken (“hun rechtsbreuk”) ongedaan maken. Dat weigeren zij beslist omdat verreweg het grootste deel van de bedrijven de afgesproken 26 procent niet kan betalen. Zij verwijten de IG Metall dat zij “speelt met de emoties van de werknemers”. Volgens schattingen van werkgeversorganisaties en economische instituten zou bij zo'n CAO-verhoging 20 procent van de nog 500.000 banen in de noodlijdende Oostduitse metaalindustrie worden vernietigd.

Aan de acties gisteren, een tweede golf sinds begin april, namen in Saksen 40.000 mensen deel (25.000 in Dresden), in Maagdenburg (Saksen-Anhalt) en Erfurt (Thüringen) elk 10.000 mensen, in Berlijn 15.000. In Mecklenburg-Voorpommeren waren de acties geconcentreerd op de scheepswerven aan de Oostzee.