Staatsmusea in Italië voortaan hele dag open

ROME, 16 APRIL. De Italiaanse minister van cultuur Alberto Ronchey heeft een ware revolutie ontketend voor de staatsmusea en bepaald dat deze voortaan ook 's middags open zullen blijven. De vaste sluitingsdag, bijna overal maandag, zal vervallen.

Jarenlang kwamen bezoekers vaak voor gesloten deuren te staan. De meeste staatsmusea gaan om twee uur 's middags dicht, als de gewone dag van ambtenaren ten einde is. De vakbonden hebben zich met hand en tand verzet tegen voorstellen om de openingstijden te verlengen, en ook van andere kanten kwamen steeds hele reeksen bezwaren. Kunsthistorici zouden bijvoorbeeld een gelegenheid kwijtraken om in alle rust de museumschatten te bekijken.

“De onschuldigen wisten niet dat het onmogelijk was. Daarom hebben ze het gedaan,” zei minister Ronchey gisteren in een toelichting op zijn besluit, Bertrand Russell citerend. Hij had graag zelf het besluit willen bekendmaken. Maar zijn secretaris-generaal Francesco Sisinni, lang de werkelijke machthebber achter de steeds wisselende ministers van cultuur, was hem voor.

De Italianen hebben met Pasen al een voorproefje gehad van de nieuwe regels. Een argument tegen langere openingstijden is steeds een gebrek aan personeel geweest. Daarop heeft Ronchey besloten enkele tientallen suppoosten over te laten vliegen vanuit musea in het zuiden, waar zij vaak teveel zijn, naar musea noordelijker in het land. Het aantal museumbezoekers was dit jaar met Pasen bijna twee keer zo hoog als vorig jaar.

“Er is genoeg personeel, maar het is slecht verdeeld,” heeft de directeur-generaal personeelszaken van Cultuur, Salvatore Italia, gezegd. Om redenen van politieke klantenbinding hebben in het verleden veel suppoosten uit het zuiden een baan bij de staat gekregen. Na een paar jaar in het noorden lieten zij zich dan weer overplaatsen naar hun geboortestreek.

Ronchey gaat nog een stap verder. Hij wil niets weten van een personeelsgebrek en zegt dat er vergeleken met andere landen teveel suppoosten zijn. Door invoering van elektronische beveiliging zou een aantal musea met minder mensen toe kunnen.

De nieuwe openingstijden zullen over een paar weken ingaan, in ieder geval vóór de zomer. De staatsmusea mogen zelf twee dagen per maand kiezen waarop zij dicht blijven.

Ronchey heeft de afgelopen maanden een aantal maatregelen genomen die het kunstbeleid een enorme impuls hebben gegeven. Op een bezoek gisteren aan Florence werd hij dan ook met uitbundig applaus ontvangen, ongebruikelijk voor een minister van cultuur. In Florence begint een experiment met de integratie van de musea van staat, provincie en gemeente. Voor Napels, Venetië en Rome zijn vergelijkbare plannen, bedoeld om de Italiaanse kunstschatten dichter bij het publiek te brengen en ze tegelijkertijd beter te benutten als een bron van inkomsten.