Silhouet

Elk ding kan je platstampen door er met grote kracht een zware steen op te drukken. Het kan ook zonder kracht.

Hou het ding dat je plat wil maken in het licht van een sterke lamp of van de zon. Hou aan de andere kant van het licht een vel wit papier, of de muur. Het licht van de lamp valt op dat papier behalve op die plekken waar het ding dat je wilde pletten, het licht tegenhoudt. Ja, je krijgt de schaduw van het ding. In zo'n schaduw telt alleen de rand - alles daarbinnen is zwart.

Van klei of brood kun je elke vorm kneden, maar nog eenvoudiger is het om met je handen zelf een vorm te maken en daarvan dan een schaduwplaatje te maken.

Een vogel heb je zo (laat een gaatje open, zodat een wit oog ontstaat. Twee vingers geven een happende snavel), maar een hondenkop en een zeilboot zijn ook niet moeilijk.

Zulke schaduwbeelden noemen ze: silhouetten (siel-hoe-et-ten).

Er was twee eeuwen geleden in Frankrijk een minister van financiën die de adel belasting wilde laten betalen. De dames en heren van adel vonden dat ze door die minister, die Silhouette heette, tot een schaduw werden geplet. Zo kwam de uitdrukking silhouet in de wereld en elke keer dat je met je vingers op de muur een eend of een haas tovert, leeft die minister van financiën weer even.