Schelde koopt deel Backer en Rueb

De Koninklijke Schelde Groep in Vlissingen heeft de service-afdeling van de failliete Backer en Rueb in Breda overgenomen plus het minderheidsaandeel van 25 procent dat Backer en Rueb heeft in Schelde Breda Boilers in Breda.

De Koninklijke Schelde Groep deelde mee hierover overeenstemming te hebben bereikt met de curator van Backer en Rueb Breda. Het Vlissingse bedrijf wordt hierdoor de enige aandeelhouder van Schelde Breda Boilers. Het bij de overneming betrokken service-personeel, totaal vijftien personen, treedt in dienst van Schelde Breda Boilers, die binnen de Schelde Groep functioneert als operationele eenheid van Schelde Ketelbouw.

Schelde Breda Boilers vormt voor Schelde Ketelbouw een belangrijke schakel in activiteiten op het gebied van levering van systemen voor elektriciteitsopwekking door middel van stoom en gas (STEG-eenheden) en warmte/krachtkoppeling.