Plan voor grote fusie scholen in Amsterdam

AMSTERDAM, 16 APRIL. De ruim zestig scholen voor voortgezet onderwijs in Amsterdam moeten opgaan in tien instituten, met elk ten minste drieduizend leerlingen. Het aantal schoolbesturen moet worden gereduceerd van veertig tot drie. Dat vindt de Vereniging Voortgezet Onderwijs Platform, waarvan ongeveer vijftig schooldirecties lid zijn.

“Op deze manier kan de dreigende opheffing van vooral scholen voor MAVO en voorbereidend beroepsonderwijs worden voorkomen”, zegt J. van der Aa, voorzitter van het platform en directeur van het Calandlyceum. “Nu een nieuwe opheffingsnorm geldt van 240 leerlingen, worden zo'n twintig scholen met sluiting bedreigd.” Amsterdam heeft volgens Van der Aa tot nu toe nauwelijks meegedaan aan de fusie-golf in het onderwijs, omdat de concurrentie tussen de scholen te groot is.

Het platform stelt zich vooral een bestuurlijke fusie voor. Scholen zouden hun eigen instroom van leerlingen en hun eigen gebouw behouden. “Een alternatief model dat binnen de regels van fusie valt”, aldus Van der Aa. Het platform heeft de stad opgedeeld in vijf regio's. Met in elke regio twee instituten waarin alle schoolsoorten zijn verenigd.

Het plan wordt nu aan de 40 Amsterdamse schoolbesturen en de deelraden voorgelegd. “Veel partners moeten er nog mee instemmen”, geeft Van der Aa toe. Maar hij vertrouwt erop dat de plannen worden aangenomen voor oktober 1994.

T. Elsenaar, rector van het Ignatiusgymnasium en voorzitter van het Directie-convent, een belangenorganisatie van veertig leiders van scholen voor bijzonder onderwijs in Amsterdam en omstreken, is minder optimistisch. “Een fantastisch ambitieus plan, dat voortkomt uit goede bedoelingen, maar dat niet reëel is. Wij kunnen immers niet tegen onze schoolbesturen zeggen: Jullie moeten fuseren.” Elsenaar ziet bovendien geen voordelen in een fusie want haar school zit met 450 leerlingen ruim boven de opheffingsnorm. “Integendeel, juist in een grote stad kun je beter kleine, geborgen scholen hebben dan grootschaligheid.”

Voor de MAVO Amstelland komt het fusievoorstel te laat. De school die 160 leerlingen heeft, is de eerstvolgende Amsterdamse school voor voortgezet onderwijs die door de nieuwe norm wordt gedwongen per 1 augustus 1994 de deuren sluiten. “We hebben geprobeerd met andere scholen te fuseren, maar we kregen alleen maar afwijzingen”, aldus directeur Burdorf. Hoewel hij het plan toejuicht, betwijfelt hij of het wordt uitgevoerd. “Het is de vraag of het wordt gedragen door de besturen en de medezeggenschapsraden.”