Museumontwerpen

KUNSTMUSEA

RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM

De Zuidvleugel wordt twee jaar lang gesloten (eind 1995 weer open) om naar een ontwerp van Wim Quist opnieuw te worden ingericht. Kosten 20 miljoen.

STEDELIJK MUSEUM, AMSTERDAM

Oud-directeur Wim Beeren en nieuwe directeur Rudi Fuchs hebben uit vier inzendingen het ontwerp van Robert Venturi voor uitbreiding gekozen. De gemeente stelt er 30 miljoen voor beschikbaar. De bouw kan volgend jaar beginnen en zal drie jaar duren, in die tijd moet het museum volgens Fuchs een half jaar tot een jaar sluiten. De gemeenteraad beslist deze zomer over het plan.

RIJKSMUSEUM VINCENT VAN GOGH, AMSTERDAM

Kreeg uit Japan een gift van 37,5 miljoen; het ontwerp is van de Japanse architect Kurokawa. Bouwtijd en dus oplevering afhankelijk van politieke besluitvorming over Museumplein.

VAN ABBE MUSEUM, EINDHOVEN

Is nu 1600 m2, wordt drie keer zo groot. Ontwerp van Abel Cahen, kosten ruim 27 miljoen. Afhankelijk van beslissing gemeenteraad kan de verbouwing in het najaar van 1996 klaar zijn.

RIJKSMUSEUM TWENTE, ENSCHEDE

Betere klimaatbeheersing en overkapping binnenplaats naar ontwerp van Ben van Berkel (kosten 5 miljoen). Museum is nu 3000 m2, komt 625 m2 bij. Bouw moet eind dit jaar beginnen en duurt een jaar, waarin het museum moet sluiten. Regionale collectie verdwijnt.

GRONINGER MUSEUM

Ontwerp van Allessandro Mendini, kosten 47 miljoen totaal, is in aanbouw en moet eind 1994 open. 8000 m2, 2 maal zo groot als nu.

TEYLERS MUSEUM, HAARLEM

Ontwerp Hubert-Jan Henket gekozen na prijsvraag. Kosten 12 miljoen. Eerste fase, de aanpassing van het gebouw Zegewaarde, is bijna klaar; tweede fase, onder meer de bouw van drie paviljoens in de binnentuin, moet in 1995 voltooid zijn.

SINGER MUSEUM, LAREN

Verbouwing van 6,5 miljoen naar ontwerp van H.J.Henket.

BONNEFANTENMUSEUM, MAASTRICHT

Architect Aldo Rossi, totale kosten (nieuwbouw en Wiebenga-hal) 45 miljoen. Oppervlakte 16.000 m2. In aanbouw, voorjaar 1995 open.

COMMANDERIE SINT JAN, NIJMEGEN

Nieuwbouw voor de Commanderie en het archeologisch museum G.M.Kam kost 24 miljoen (geld van gemeente en provincie is toegezegd, moet nog 4 of 5 miljoen aan sponsoring worden gevonden). Voor archeologie 800 m2, oude kunst 400 m2, nieuwe kunst 400 m2. Moet in 1998 klaar zijn.

CENTRAAL MUSEUM, UTRECHT

Gemeenteraad moet nog belissen over meerjarenplan voor 22 miljoen tot 1998. Behelst renovatie bestaand gebouw met depot en werkplaatsen, en 900 m2 extra ten behoeve van een permanente tentoonstelling over Rietveld in het gebouw van de Willem Aerntsz-stichting.

NATUUR- EN CULTUURHISTORISCHE MUSEA

AMSTERDAM

Het Technologiemuseum NINT heeft vergevorderde plannen om voor 41 miljoen gulden een nieuw Science Center te bouwen aan de IJ-oever, ontwerp Renzo Piano.

BREDA

De gemeente gaat de mogelijkheden onderzoeken van de verbouwing van het Chasse-kazerne tot nieuwe huisvesting van het Breda's Museum, geschatte kosten 12 a 15 miljoen.

KERKRADE

De gemeente heeft plannen voor een Museum voor Industrie & Samenleving; de provincie wil daarnaast een volkenkundig museum openen in Venlo.

LEEUWARDEN

De gemeente wil samenvoeging van de 16e Kanselarij en het Fries Museum door middel van een tunnel, ontwerp Gunnar Daan. Open 1995. 15 miljoen.

LEIDEN

In het zestiende-eeuwse Pesthuis en in een zestig meter hoge nieuwe toren ernaast opent in 1997 het Nationaal Natuurhistorisch Museum, bouwkosten 100 miljoen.

ZWOLLE

Het Provinciaals Overijssels Museum wil al jaren uitbreiden en heeft daarvoor een plan dat minimaal 4 miljoen kost; onduidelijk is wat ermee gebeurt als het Museum voor Naieve Kunst in de voormalige rechtbank wordt gevestigd.

PARTICULIERE MUSEA

Oud-topman van Robeco Th.Scholten heeft Wim Quist een ontwerp laten maken voor een museum naast en onder het Scheveningse Paviljoen Von Wied waarvoor zijn eigen beeldenverzameling als basis zou dienen. In Amstelveen is onlangs bekend gemaakt dat het bedrijfsleven met zes miljoen de exploitatie wil financieren van het Cobra-museum (bouwkosten 16 miljoen, ontwerp Quist) waarin de verzameling van P.Stuijvenberg wordt ondergebracht.

NEDERLANDS ARCHITECTUUR INSTITUUT

Het door Jo Coenen ontworpen Nederlands Architectuur Instituut in het Museumpark (10.000 m2) in Rotterdam zal op 29 oktober worden geopend. Kosten 33,5 miljoen. Een gedeelte van het gebouw, het tweehonderd meter lange archiefgebouw bijgenaamd "de banaan', is eerder dit jaar in gebruik genomen.