Malaise in herverzekeringen; ING pot 2,5 mrd op voor rampen en vergrijzing

AMSTERDAM, 16 APRIL. De Internationale Nederlanden Groep (ING) wil 2,5 miljard gulden reserveren voor stroppen op levensverzekeringen en natuurrampen.

Dat zei drs. A. G. Jacobs, bestuursvoorzitter van de bank-verzekeraar, gisteren in een toelichting op de jaarcijfers.

Internationale Nederlanden zal in het komende jaar de waarderingsgrondslagen aanpassen aan de internationaal geldende regels. ING was een conservatiever boekhouder dan de andere verzekeraars. Door over te stappen op het nieuwe stelsel zal 2,5 miljard gulden vrijvallen. ING wil hiervan ongeveer een miljard gulden reserveren voor de levensverzekeringen, die ongunstiger uitvallen voor de verzekeraar omdat de gemiddelde leeftijd stijgt.

Van de resterende 1,5 miljard gulden zal volgens Jacobs een groot deel worden uitgetrokken voor "interne herverzekeringen' voor met name natuurrampen. Jacobs: “Zo'n pool is nodig omdat het soms onmogelijk is sommige risico's te herverzekeren”.

De nieuwe verslaglegging zal in de toekomst een blijvend positief effect hebben op de resultatenrekening van de bank-verzekeraar

PAG.13Stroppenpotten

van circa 150 miljoen gulden per jaar. ING wilde, evenmin als ABN Amro een dag eerder, een verwachting uit spreken voor 1993. Problemen in de Londense schademarkt, de markt voor schadeherverzekeringen, de niet stabiele rentestructuur en de internationale economische omstandigheden, maken een nauwkeurige prognose volgens Jacobs onmogelijk.

De samenwerking tussen het bankbedrijf en de verzekeringstak van ING heeft het concern in 1992 per saldo 70 miljoen opgeleverd, aldus Jacobs. Dit jaar moet 30 miljoen gulden fusievoordeel worden gerealiseerd wil ING haar belofte gemaakt bij de fusie nakomen. Jacobs verwacht dit voornemen te zullen halen.

De malaise in de herverzekering heeft de verzekeringspoot van Internationale Nederlanden getroffen. Vooral dankzij de activiteiten van ING Bank kon het concern, waar ruim 50.000 mensen werken, een winstgroei laten zien. De netto-winst steeg met 6,5 procent tot 1,7 miljard gulden. De winst per aandeel steeg met twee procent tot 6,90 gulden. Dit kwam omdat veel beleggers hun dividend in aandelen opnemen, waardoor de winst per aandeel verwatert. Berekend volgens de nieuwe waarderingsgrondslagen zou de winst met 9 procent zijn gestegen.

ING trok zich met de Nederlandse Reassurantie Groep (NRG) terug uit de markt voor schadeherverzekeringen onder meer als gevolg van omvangrijke stroppen bij de in 1990 verworven Victory Reinsurance. Twee andere herverzekeraars hebben de stap van NRG inmiddels gevolgd.