Justitie verwacht snelle vrijlating van "hacker'

ROTTERDAM, 16 APRIL. De Utrechtse computerkraker Ronald O. komt volgens de Utrechtse persofficier mevrouw van der Molen waarschijnlijk volgende week vrij.

Mr. van Roo, de advocaat van de computerhacker noemt het "zot' dat zijn cliënt in deze tijd van cellentekort al vier weken wordt vastgehouden. Ronald O. - alias RGB - werd op op 18 maart in een computerzaal voor studenten van de Vrije Universtiteit aangehouden. Hij wordt verdacht van het inbreken in computers van onder meer de Technisch Hogeschool in Delft. Naast deze "computervredebreuk', wordt hem ook het gebruikmaken van gegevens ten laste gelegd. De maximumstraf voor dat laatste is vier jaar. Op het binnendringen zelf staat zes maanden.

In het belang van het onderzoek en wegens het gevaar voor herhaling verzocht de officier van justite op 23 maart de hechtenis van Ronald O. met dertig dagen te verlengen. De Rechtbank stemde toe, maar alleen op grond van het onderzoeksbelang. De advocaat van de kraker, Mr. Van Roo, diende bij het Amsterdamse gerechtshof binnen de wettelijke termijn van drie dagen beroep in tegen de hechtenis. Dat beroep dient op 21 april.

Hoewel de advocaat van Ronald O. verbaasd is over de lange tijd tussen het indienen van het beroep en de behandeling daarvan door de raadkamer, heeft hij geen gebruik gemaakt van andere middelen om zijn cliënt vrij te krijgen. Hij zegt om "tactische redenen' te hebben afgezien van een verzoek om schorsing of opheffing van de hechtenis.

De raadkamer van het Amsterdamse hof mag zelf besluiten wanneer ze een beroep behandelt. De enige wettelijke eis is dat het "zo spoedig mogelijk' gebeurt. Het hof kan geen uitleg geven over de reden dat het beroep in deze zaak pas behandeld wordt vlak voor de periode van dertig dagen verstrijkt. Een woordvoerder van de rechtbank zegt dat het niet zo fraai is, maar dat het door tijdgebrek wel eens gebeurt. Volgens officier van justitie Van der Molen is het nog niet zeker dat RGB voor de behandeling van het beroep wordt vrijgelaten.