Israel bestrijdt werkloosheid bezet gebied

TEL AVIV, 16 APRIL. Om de werkloosheid in de bezette gebieden te bestrijden heeft Israel gisteren besloten er onmiddellijk ruim 90 miljoen gulden in openbare werken te investeren. Het ligt voorts in de bedoeling de investeringen in de bezette gebieden in 1993 ten opzichte van 1992 te verviervoudigen en op 300 miljoen gulden te brengen.

Volgens regeringswoordvoerders zal zondag reeds worden begonnen met de aanleg en verbetering van wegen, waterleidingen en riolering in de bezette gebieden.

De grootste oppositie-partij, Likud, beschuldigt de regering-Rabin er vandaag van geld dat is bestemd voor de opvang van immigranten, over te hevelen naar de Palestijnse bevolking, die volgens haar de terreur tegen Israel steunt.

Wegens de voortdurende afgrendeling van de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook van Israel hebben rond de 120.000 Palestijnse arbeiders - een derde van alle Palestijnse arbeidskrachten - hun werk in Israel verloren. Israel besloot eind vorige maand tot deze maatregel om een einde te maken aan het Palestijnse geweld. In de "zwarte maand maart' werden 13 Israelische burgers door Palestijnen met messen vermoord.

Sedertdien heeft premier Rabin verklaard dat de afgrendeling van de bezette gebieden van Israel onbepaalde tijd zal duren, waarbij hij het voorbehoud maakte dat dienaangaande ad-hoc beslissingen kunnen worden genomen. In Jeruzalem wordt gespeculeerd dat Israel tijdens de op 20 april te hervatten vredesbesprekingen in Washington bereid zal zijn met de Palestijnse delegatie over de afgrendeling van de bezette gebieden te onderhandelen.

Wat als een noodmaatregel begon begint echter duidelijk politieke vormen aan te nemen. Binyamin Eliezer, de minister van bouwnijverheid, verklaarde vandaag tegenover een Israelische krant dat “de politieke weg die we hebben ingeslagen zal leiden naar een scheiding tussen de arbeiders uit de bezette gebieden en Israel. Het begonnen proces is onomkeerbaar.”

Niettemin oefent minister van financiën Avraham Shohat zware druk op de regering uit om op zo kort mogelijke termijn de terugkeer van 20.000 Palestijnse arbeiders naar de bouw en landbouw mogelijk te maken. De minister vreest dat het gedwongen wegblijven van goedkope Palestijnse arbeidskrachten de prijzen van groenten en woningen zal opdrijven en daarmee de onder betrekkelijke controle gebrachte inflatie zal aanwakkeren. Reeds nu gaan de prijzen van woningen snel omhoog, als gevolg waarvan de duurte-index vorige maand op 1,3 procent uitkwam, hetgeen op jaarbasis een inflatie van 16 procent is. De schade aan de Israelische economie als gevolg van de afgrendelingspolitiek wordt op tientallen miljoenen guldens geschat. De Palestijnen derven dagelijks tegen de vijf miljoen gulden aan arbeidsloon in Israel.

    • Salomon Bouman