Herkeuring van WAO'ers biedt weinigen werk

DEN HAAG, 16 APRIL. Het periodiek herkeuren van grote groepen arbeidsongeschikten leidt wel tot veel bureaucratie, maar helpt hen niet aan het werk. Deze conclusie trekt het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) uit een project dat wordt uitgevoerd onder ambtenaren die om psychische redenen volledig zijn afgekeurd.

In de nieuwe regels die voor de WAO gaan gelden - en ook voor het invaliditeitspensioen van ambtenaren - zijn de periodieke herkeuringen voorgeschreven. De uitkeringen zijn straks in principe tijdelijk; de noodzaak ervan moet periodiek (één jaar na de eerste keuring en daarna om de vijf jaar) worden vastgesteld. Ook alle bestaande WAO'ers onder de 50 jaar moeten opnieuw worden gekeurd. Als ze (gedeeltelijk) worden goedgekeurd, zal dat leiden tot een lagere uitkering, voorzover ze geen werk vinden.

Maar volgens het ABP verdienen niet de herkeuring en de administratieve rompslomp prioriteit, maar “het feitelijk reïntegreren” van de arbeidsongeschikten. Zij moeten worden begeleid bij het zoeken naar nieuw werk; overigens heeft het ABP-project uitgewezen dat zelfs dan de kans op succes gering is. Bij dat proces kan herkeuren, volgens het ABP, “slechts een instrument zijn mits het selectief en gericht wordt toegepast”.

In een voorlopige reactie sprak het ministerie van sociale zaken vanmiddag de conclusies van het ABP tegen. Volgens het departement zijn herkeuringen juist een middel om te bekijken wat voor werk een arbeidsongeschikte nog wel kan doen en welke activiteiten de uitvoeringsorganen dus moeten ondernemen om tot reïntegratie te komen. Ook wees het ministerie erop dat het ABP-project een specifieke groep betreft: ambtenaren die volledig zijn afgekeurd, uitsluitend om psychische redenen.

Het ABP-bestand telt 47.000 ambtenaren die om deze redenen zijn afgekeurd. Het ABP heeft 1.200 arbeidsongeschikten benaderd om mee te doen aan een project tot reïntegratie, van wie bijna 100 op vrijwillige basis uiteindelijk deelnamen. Gebleken is dat de meeste de kandidaten nog duidelijke psychische problemen heeft. Ook is het ABP tot de overtuiging gekomen dat vrijwilligheid en de wil om weer te gaan werken een voorwaarde zijn voor een kans op succes.

Acht maanden na het begin van het project waren 33 deelnemers op een of andere wijze aan het werk; bij 12 daarvan ging het om vaste, betaalde baan. Het ABP schat dat op het totale bestand 800 personen “zinvol kunnen worden begeleid”.