Gethsémane

Mede voor de gemoedsrust van diverse lezers, naar aanleiding van "Raadsel in Gethsemane' door Maarten 't Hart, het volgende:

1. Jonge mensen (met nog goed gehoor!) kunnen, op een stille avond wel degelijk een conversatie op meer dan tien meter afstand volgen, denk ik. Terrein (bv. door reflecties) en atmosferische omstandigheden kunnen bovendien enigszins focuserend werken.

2. Slapend aangetroffen worden (apostelen) wil niet zeggen dat men het hele "uur' ("uur' i.v.m. "uur waken') geslapen heeft.

3. Bloed en bloedingen plegen inderdaad sporen achter te laten.

4. Belangrijke dingen kunnen ook zonder notitieboekjes en bandrecorders onthouden worden.

5. Onderricht door de Heer wordt inderdaad vermeld (ook door St. Paulus en de profeten). (En zou de Heer en Schepper van het heelal niet in staat geacht mogen worden iets te kunnen vertellen!)