Geen extern onderzoek naar museum in Den Haag

DEN HAAG, 16 APRIL. Er komt voorlopig geen extern onderzoek naar het financiële beleid van het Haags Gemeentemuseum in de jaren 1991 en 1992. De gemeentelijke raadscommissie voor cultuur wil eerst de resultaten van het onderzoek van de accountantsdienst van de gemeente afwachten.

De fractie van Groen Links in de Haagse gemeenteraad drong eerder aan op een extern onderzoek naar de begrotingsoverschrijdingen. De raadscommissie ging gisteren akkoord met het voorstel de eigen accountantsdienst te laten onderzoeken hoe de begrotingstekorten van in totaal ruim vier miljoen gulden zijn ontstaan.

Tegelijkertijd zal de dienst personeelszaken zich buigen over de verdeling van taken en bevoegdheden van medewerkers van het Gemeentemuseum. Vorige maand werd al vastgesteld dat de "elementaire beginselen van een adequate bedrijfsvoering' bij het Gemeentemuseum ontbraken. De commissie wil dat beide onderzoeken hierover meer details aan het licht brengen voordat het zomerreces in juli ingaat.

De begroting van het museum werd in 1991 met 1,4 miljoen en vorig jaar met 2,8 miljoen gulden overschreden. Over de opvolging van de vertrokken museumdirecteur Rudi Fuchs is nog geen beslissing genomen. “Door de perikelen omtrent de begroting hebben we dat besluit even op de lange baan geschoven”, zegt een woordvoerder van de gemeente. Waarnemend directeur en conservator collecties dr. J.L. Locher geldt als de belangrijkste kandidaat voor de post.