Friese alliantie VSB Groep beklonken

De VSB Groep, een onderdeel van het financiële conglomeraat Fortis, gaat definitief samenwerken met de Bondsspaarbank Bolsward-Dronrijp. De kantoren van de Bondsspaarbank Bolsward-Dronrijp en die van de VSB Bank in Leeuwarden, Heerenveen en Drachten zullen worden ingebracht in een nieuw gevormde naamloze vennootschap, genaamd Friese VSB Bank. De Bondsspaarbank Bolsward-Dronrijp kende per eind 1992 een balanstotaal van 115 miljoen gulden.