Fortis vindt schadepremies onder de maat

AMSTERDAM, 16 APRIL. Het premieniveau voor schadeverzekeringen is "veel en veel te laag'.

Dit zei Fortis-co-voorzitter J. Bartelds gisteren bij de presentatie van het jaarcijfers van Fortis, de gezamenlijke onderneming van van Amev/VSB en de Belgische AG Groep. Bartelds zei niet aan premiedumping mee te willen doen, en desnoods een verlies aan marktaandeel te accepteren. In de verzekeringsbranche circuleren schattingen dat de schadepremies met 20 tot 30 procent verhoogd zouden moeten worden om weer kostendekkend te worden. Fortis-partner Amev rapporteerde gisteren een bruto-verlies van bijna 20 miljoen gulden op de Nederlandse schadeverzekeringen.

Dankzij de bank- en levenactiviteiten nam de nettowinst van Fortis desondanks in guldens uitgedrukt met 2,6 procent toe tot 952 miljoen gulden. Uitgedrukt in ecu's bedroeg de winstgroei 4,4 procent tot 419 miljoen ecu. Bartelds noemde 1992 een jaar met “zeer goede resultaten”, gezien de ongunstige economische ontwikkelingen vorig jaar. Na het derde kwartaal ging de Fortis-top nog uit van een iets hogere winst en bedrijfsresultaat over 1992. Door sterke resultaten in het vierde kwartaal gingen kwam het concern hoger uit. Het bedrijfsresultaat steeg in dat kwartaal tot 123,4 miljoen ecu, tegen 110,1 miljoen ecu in dezelfde periode van 1991. Vooral het bank- en levenbedrijf presteerden goed.

De winstgroei van Fortis is lager door een wijziging in de waarderingsgrondslagen. Zonder die aanpassing zou de winstgroei in ecu's 11,1 procent (453 miljoen ecu) hebben bedragen. Het bedrijfsresultaat liep met 6,7 procent op tot 958 miljoen gulden, in ecu's met 8,7 procent tot 422 miljoen ecu. Bij ongewijzigde grondslagen zou dat 7,6 procent zijn. De omzet nam in 1992 met 16,7 procent tot 8,4 miljard ecu.

De wijziging van de waarderingsgrondslagen houdt in dat Fortis de winst die in een bepaald jaar voortkomt uit de verkoop van vastrentende beleggingen, niet in één keer neemt, maar gespreid opneemt over de resterende looptijd van de verkochte belegging. “In de oude methode haalden we winst uit de toekomst naar het heden, nu brengen we de op dit moment gerealiseerde winst naar de toekomst. Dat geeft beter inzicht in het bedrijfsresultaat en de jaarlijkse winstontwikkeling,” zei Bartelds. De methodiek wordt overigens al toegepast door andere verzekeraars als Aegon en ING.

Na de mislukte geprekken over samenwerking met de Belgische Generale Bank zal Fortis in overleg met de andere aandeelhouders het belang van bijna 15 procent in de Generale Bank afstoten. De Belgische bank zag van samenwerking af omdat Fortis de bank bestuurlijk wilde integreren. Fortis studeert nu op samenwerking met de Belgische staatsbank Algemene Spaar- en Lijfrente Kas (ASLK). De Belgische overheid verkoopt een belang van 49 procent in de ASLK.

Voor 1993 verwacht de bank-verzekeraar een bedrijfsresultaat en een nettowinst die tenminste gelijk zullen zijn aan die over 1992. Fortis zal zich concentreren op verdere omzetvergroting en op beperking van de kosten. Dat zal onder meer betekenen dat het aantal personeelsleden zal worden teruggebracht. Daarbij blijven gedwongen ontslagen in Nederland voor zover Bartelds kon overzien achterwege. Fortis telt meer dan 21.000 werknemers. In België zullen boven op het natuurlijk verloop binnen een periode van 2,5 jaar nog eens 280 mensen weg moeten.