Delors: EG maakt een mistroostige periode door

BRUSSEL, 16 APRIL. De EG maakt een mistroostige periode door. Maar dat is ook te wijten aan het "zeer onevenwichtige beeld' dat de media schetsen van de ontwikkelingen in de EG. Dit zei commissievoorzitter Jacques Delors gisteren in het parlement in Stockholm.

Hij erkende dat de EG “op dit moment” een pessimistisch beeld laat zien. Dat komt volgens Delors door de algemene economische recessie die in Europa nog wordt verergerd door de moeilijkheden waarin een aantal valuta verkeert. Ook de kloof die de burger voelt ten opzichte van de overheid “en vooral van de EG” is een oorzaak. Ten slotte draagt aan het negatieve beeld van de EG bij “het falen om een oplossing te vinden in het Joegoslavië-conflict”.

De media besteden echter onvoldoende aandacht aan het feit dat de EG als “anker van stabiliteit” en magneet functioneert in een alsmaar onstabielere wereld, zo meent Delors. Hij noemde de voltooiing van de eenheidsmarkt en de interne subsidies als “niet onbelangrijke prestaties”. Met de interne subsidies wordt geprobeerd om de verschillen in economische ontwikkeling binnen de EG op te heffen.

Volgens de voorzitter van de Commissie ontwikkelt de EG zich al decennia met horten en stoten: “Twee stappen vooruit en één stap achteruit. Maar we zijn er nog altijd in geslaagd om het momentum vast te houden.”

Hij wees de Zweden erop dat toetreding tot de EG betekent dat het land op een aantal gebieden, waaronder handel, haar “souvereiniteit moet delen” met andere lidstaten. De onderhandelingen over Zweedse toetreding zijn in februari begonnen en zullen vermoedelijk tot begin volgend jaar duren. Toetreding wordt niet eerder dan in 1995 verwacht. Delors zei zich zeer te verheugen op het Zweedse lidmaatschap van de Europese Unie “op een nieuw en opwindend moment in de geschiedenis”.