D'Ancona wijst orkestenplan provincies af

DEN HAAG, 16 APRIL. Minister d'Ancona (WVC) wijst opnieuw het voorstel van de provincies Gelderland en Overijssel om Het Gelders Orkest in Arnhem en het orkest Forum Filharmonisch in Enschede te handhaven af. Volgens de minister is het voorstel niet uitvoerbaar, omdat voor de komende acht jaar in de financiering 1.3 miljoen per jaar ontbreekt.

Bovendien leidt het instandhouden van twee orkesten volgens de minister tot een structureel overaanbod van symfonische concerten en biedt het geen extra ruimte aan de nieuwe reisopera die in Enschede moet worden gevestigd. De minister blijft daarom “onverkort” bij haar voornemen om de beide orkesten samen te voegen tot één Oost-Nederlands Orkest dat aanvankelijk in Nijmegen en later in Arnhem zal worden gevestigd. Bij die fusie vervallen 70 arbeidsplaatsen. WVC is wel bereid om naast de concerten van het nieuwe orkest financieel bij te dragen aan additioneel muziekaanbod in de regio, dat deels ook symfonisch kan zijn. Daaraan moeten de lokale overheden dan ook bijdragen.

Niet bekend

Tijdens de gesprekken met beide provincies heeft minister d'Ancona hen een alternatief voorstel voorgelegd. Daarbij ging het om één symfonieorkest van 90 musici en een kamerorkest van 40 musici. Gelderland en Overijssel wezen dat voorstel echter af, omdat zij niet via deze constructie betrokken willen raken bij het werk van de nieuwe Reisopera, die zij een nationale aangelegenheid vinden, waarvoor de financiële verantwoordelijkheid bij het rijk berust.

Volgens minister d'Ancona is het echter niet te verdedigen dat het handhaven van de twee orkesten in het oosten ten koste zal gaan van het budget van de nieuwe Reisopera, dat met 9.7 miljoen toch al krap is. De lacunes in de door de provincies voorgestelde financiering ontstaan onder andere doordat Overijssel wel vanaf 1 januari 1993 bereid was 750.000 gulden per jaar bij te dragen, maar de door Gelderland aangeboden 9 ton pas vrij komt vanaf 1995, terwijl die ook nog voor de helft door Het Gelders Orkest zelf moet worden opgebracht.

Bij de provincies bestaat de indruk dat de financiële argumentatie van de minister niet klopt en dat het tekort niet 1.3 miljoen maar hoogstens twee ton per jaar kan zijn. Een woordvoerder van Forum, waarvan de 200 personeelsleden nog steeds in onzekerheid verkeren over hun toekomst, reageerde vanmorgen laconiek op de nieuwste brief van de minister: “We wachten eerst maar eens de volgende Tweede-Kamervergadering af.”

Ook directeur Hierck van Het Gelders Orkest zegt nu te wachten op “het zoveelste bedrijf” in deze kwestie. Gisteren presenteerde hij het nieuwe seizoen van zijn orkest. “En als de minister alsnog per 1 januari aanstaande iets wil veranderen, dan krijgt ze een rekening voor het annuleren van alle afspraken die wij nu hebben gemaakt. Dat is wel een miljoen of zo.”