Comité acht observeren activisten onrechtmatig

DEN HAAG, 16 APRIL. Wegens schending van de persoonlijke levenssfeer moet de Staat der Nederlanden tienduizend gulden schadevergoeding betalen aan de tien leden van het Comité Inzage Dossiers. Dat bepaalde het Comité van Ministers van de Raad van Europa vorige maand.

De beslissing vloeit voort uit de klacht die de tien in 1988 indienden tegen de Staat der Nederlanden. De Staat weigerde het comité inzage in de dossiers die van hen waren aangelegd door de Contra-Inlichtingendienst van de Landmacht.

In november 1984 deed de anti-militaristische actiegroep Onkruit een inval in de Knoopkazerne in Utrecht bij de landmacht inlichtingendienst. Een deel van de buitgemaakte stukken werd gepubliceerd. Uit de ontvreemde stukken bleek dat de inlichtingendienst dossiers had aangelegd van onder andere de tien klagers en van een groot aantal anti-militaristen, leden van vredesbewegingen en andere Nederlandse actiegroepen. Daarop werd het Comité Inzage Dossiers gevormd.

Het Comité spande een procedure tegen het rijk aan bij de Raad van State. Die verwierp het beroep tegen de weigering van inzage in de dossiers. Daarop legden de klagers hun zaak voor aan de Europese Commissie voor de Rechten van de Mens. De tien meenden dat de Staat onnodig inbreuk op hun persoonlijke levenssfeer had gemaakt, zoals bepaald in artikel 8 van de Europese Verklaring van de Rechten van de Mens.

De Commissie bepaalde vorige maand dat het rijk niet heeft aangegeven onder welke omstandigheden veiligheids- en observatiemaatregelen getroffen mochten worden. Volgens de Commissie was ook niet precies duidelijk welke mensen de inlichtingendienst mocht observeren, noch op welke manier. Ook zouden er geen waarborgen en regelingen zijn voor controle op de activiteiten van de inlichtingendiensten. Daarmee handelde Nederland in strijd met verschillende beslissingen van zowel het Europese Hof als de Europese Commissie. Het Comité van Ministers van de Raad van Europa nam dit advies over.

Een woordvoerder van het Comité Inzage Dossiers zegt dat nu wordt bekeken of alsnog bij de rechter wordt aangeklopt of dat de Nationale Ombudsman in de arm wordt genomen.