Britse regering doet tactische zet voor "Maastricht'

LONDEN, 16 APRIL. Tactisch manoeuvreren van de regering in het Britse Lagerhuis heeft het vrijwel uitgesloten gemaakt dat opponenten van het Verdrag van Maastricht de regering kunnen verslaan op het punt van de sociale paragraaf. Woedende Tory-skeptici binnen John Majors eigen partij lijken nu alleen nog hun toevlucht te kunnen nemen tot protest in het Hogerhuis, waar ex-premier Lady Thatcher als hun fakkeldrager op een referendum kan aansturen.

Labour beschuldigde de regering ervan dat ze op een oneerlijke manier wegloopt van het gevecht tussen voor- en tegenstanders van aanvaarding van de sociale paragraaf en dat ze daarmee elk moreel gezag heeft verloren.

In wat hier heet een “Macchiavellistische” manoeuvre van de regering heeft de leider van de Conservatieve Partij in het Lagerhuis gisteravond aangekondigd dat de regering een stemming over al dan niet aanvaarden van de sociale paragraaf in het verdrag van Maastricht zal toestaan, maar alleen na de ratificatie van het Verdrag. Het regeringskamp liet duidelijk doorschemeren dat een dergelijke volgorde garandeert dat het zich niets zal hoeven aantrekken van een eventuele nederlaag op dit punt en dat premier Major in dat geval dan ook niet zal hoeven aftreden.

Het nu al zeven maanden durende gevecht over ratificatie van het Verdrag van Maastricht in het Britse Lagerhuis is hiermee opnieuw verzand in een touwtrekken tussen juristen over wat wel en niet constitutioneel is toegestaan. Labour, dat voortdurend heeft aangestuurd op een situatie waarin de regering gedwongen zou worden alsnog “ja” te zeggen tegen de sociale paragraaf - net als alle andere EG-partners in Maastricht al hebben gedaan - krijgt opnieuw niet de kans zijn punt te scoren en en passant de regering te laten vallen. De partij probeert nu opnieuw de Speaker te vermurwen terug te komen van een eerdere beslissing, waarin zij verordonneerde dat een Labouramendement dat dat zou bereiken, niet in stemming gebracht kan worden.

Sommige Labourleden waren gisteravond al even razend als de Toryskeptici, zij het dan hun woede zich ook tegen de Speaker richtte. Dennis Skinner, een notoire schreeuwer van uiterst links, beschuldigde de plaatsvervangend Speaker ervan dat hij onder een hoedje speelt met de regeringspartij. Soortgelijke verwijten kreeg hij ook van de Conservatief Richard Shepherd te horen. Maar de plaatsvervangend kamervoorzitter zei dat het niet zijn taak was om populair te zijn en het debat eindigde na twee uur in wederzijdse verwijten en intense chaos.