Bankemployées krijgen er in totaal 2,75 procent loon bij

AMSTERDAM, 16 APRIL. De vakbonden spreken dan wel niet over een "principe-akkoord', maar eigenlijk zijn ze helemaal niet ontevreden over het vanmorgen bereikte "onderhandelingsresultaat' over een nieuwe CAO voor de 112.000 werknemers bij de banken.

Na de marathon-vergadering van gisterochtend tot vanmorgen bracht eerste onderhandelaar H. Noten van de Dienstenbond FNV zijn “gemengde gevoelens” als volgt onder woorden: “Na 22 uur had ik het gevoel: "Ik ben niet tevreden over het resultaat, maar ik denk dat ik bij thuiskomst wel wordt gefeliciteerd'.”

De onvrede van de vijf betrokken vakbonden - Noten heeft het over “vuiltjes” - schuilt in drie onderdelen van de nieuwe eenjarige CAO. In de eerste plaats de data van de loonsverhogingen: 1,25 procent per juli, 0,5 procent per oktober en 1,0 procent per januari volgend jaar. “Dat is te laat, niet fraai. Structureel is die 2,75 procent heel fors, zelfs iets meer dan we oorspornkelijk wilden hebben, maar op jaarbasis is het voor 1993 nogal magertjes”, aldus Noten.

In de tweede plaats vinden de bonden de werkgeversbijdrage van 20 procent aan de compensatie van de verlaagde uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid (WAO) “te gering”. De banken hebben zich verplicht dit zogenoemde WAO-gat afzonderlijk te dichten, zodat de kosten per instelling zullen verschillen. Met name bij banken met een relatief hoge WAO-instroom kan de premie, en dus ook het werknemersdeel (80 procent) aardig oplopen, vrezen de bonden.

Tenslotte vinden de bonden dat de werknemers “onvoldoende zeggenschap” hebben over de reparatie-regeling. Afgesproken is dat de banken een regeling treffen na (niet: in) overleg met de ondernemingsraad. Dit betekent dat de werkgever uiteindelijk over de regeling beslist en dat de onderbnemingsraad geen instemmingsrecht heeft. “We wilden dat de werknemers een vinger in de pap zouden hebben, zodat ze de werkgever zouden kunnen dwingen de goedkoopste regeling voor WAO-reparatie te treffen. Dat is mislukt. De ING Bank, bij voorbeeld, verzekert het WAO-gat natuurlijk bij ING Verzekeringen, maar dat hoeft helemaal niet de goedkoopste te zijn”, zegt onderhandelaar P. van der Loos van de Unie BLHP.

Maar daar staat ook het een en ander tegenover. Noten wijst daarvoor niet alleen op de totale loonsverhoging, maar ook op het nagenoeg intact blijven van de bestaande bovenwettelijke uitkeringen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. De Werkgeversvereniging voor het bankbedrijf (WGVB) wilde daar het mes in zetten, maar die aanval is door de bonden goeddeels gepareerd. Alleen de bovenwettelijke uitkering voor werknemers van 57,5 jaar en ouder in de WAO wordt verlaagd van 100 naar 80 procent.

Verder zijn de bonden tevreden over afspraken die zijn gemaakt over verbetering van de werkgelegenheid (waarin de banken maximaal 0,75 procent van de bruto salarissom zullen steken), over verhoging van de werkgeversbijdrage in de ziektekostenverzekering (tot 60 procent) en over verruiming van de kinderopvang.

Tenslotte is overeengekomen alternatieven te onderzoeken voor de bestaande regeling voor vervroegd uittreden (vanaf 60 jaar) en in de toekomst meer keuze-elementen voor individuele werknemers in het CAO-pakket in te bouwen. “Dat betekent dat we in deze CAO niet alleen verslechteringen hebben tegengehouden, maar ook mogelijkheden hebben geschapen voor vernieuwingen, zoals flexibele pensionering en CAO à la carte, waardoor het al met al toch een evenwichtig CAO-resultaat is geworden, aldus onderhandelaar mr. W. ter Welle van de VHP Financiële diensten.

Dat oordeel wordt gedeeld door J. Ruiter, tweede onderhandelaar van de bankwerkgevers. Hem ontbreekt exact inzicht in de financiële consequenties van de nieuwe CAO, omdat die onder andere door de WAO-afspraak van bedrijf tot bedrijf verschillen. “Maar per saldo komt het dit jaar neer op een verantwoorde kostenontwikkeling”, aldus Ruiter. De kosten van de WAO-reparatie zullen volgens hem variëren tussen 1 tot 1,3 procent van de loonsom. Verder is de WGVB-onderhandelaar ermee ingenomen dat het “uiteindelijk een vrij beperkt CAO-pakket” is geworden.