Welzijnssector naar rechter om geld voor CAO

DEN HAAG, 15 APRIL. Werkgevers in de welzijnssector spannen een kort geding aan tegen minister De Vries (sociale zaken en werkgelegenheid). Zij eisen van de minister dat hij meer geld beschikbaar stelt om de salarisverbetering voor ongeveer 40.000 werknemers te kunnen betalen.

De werkgeversorganisatie VOG (Vereniging van ondernemingen in de Gepremieerde en Gesubsidieerde Sector) had De Vries het ultimatum gesteld ze voor vandaag de garantie te geven dat hij alsnog met geld voor een salarisverhoging van drie procent over de brug zou komen. Aan dat ultimatum heeft de minister geen gehoor gegeven. Hij wil niet meer dan 0,7 procent financieren.

Instellingen in het sociaal- en cultureel werk (club- en buurthuizen), in het gecooördineerd ouderenwerk (dienstencentra) en in de kinderopvang dreigen nu in financiële problemen te komen. Zij hebben met de vakbonden een tweejarige CAO gesloten. Op grond daarvan krijgen de werknemers met ingang van deze maand een loonsverhoging van vier procent en per 1 april 1994 eveneens vier procent.

De werkgevers gingen er destijds vanuit dat de overheid een flink deel van deze salarisverbetering zou financieren. Zij baseerden zich op toezeggingen die De Vries vorig jaar zou hebben gedaan. De minister ontkent dit. Weliswaar heeft het kabinet voor vergelijkbare sectoren als de gezondheidszorg en de bejaardenzorg wel een bijdrage van drie procent voor de tweejarige CAO's op tafel gelegd, dit geldt volgens De Vries niet voor de gedecentraliseerde welzijnssector.

Als de minister gelijk krijgt, komen diverse welzijnsinstellingen volgens de CAO-onderhandelaar van de VOG, A.J. Elshoff, in financiële problemen. De vakbonden hebben eerder een verzoek om de tweejarige CAO open te breken afgewezen. De werkgevers zijn dus gebonden de afgesproken loonsverhogingen te betalen. Maar ze hebben daarvoor veertig miljoen gulden minder beschikbaar dan ze eerder dachten. Elshoff: “Tegen de zomer zullen de instellingen onherroepelijk in de problemen komen.” Dat zal volgens hem ten koste gaan van de dienstverlening en ook kan het tot ontslagen onder het personeel leiden.

Het kabinet heeft inmiddels besloten zich straks niet meer met arbeidsvoorwaarden in de gepremieerde en gesubsidieerde sectoren te bemoeien, maar te werken aan de hand van budgetafspraken. Uit dat budget moeten de sectoren dan zowel de personeelskosten als de overige kosten betalen.